Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Turizm

Alternatif turizm türleri oluşturabilmek bakımından Adıyaman sahip olduğu coğrafya ve kültür bakımından ciddi bir potansiyele sahiptir. İlin turizm envanteri incelendiğinde kültür, inanç, doğa ve av turizm türlerinin mevcut olduğu, fakat kültür ve inanç turizminin öne çıktığı görülmektedir. Adıyaman sahip olduğu potansiyel bakımından fırsatlara açık bir konumda olmasına karşın, ildeki konaklama yeri sayısı ve ulaşım ağı yetersizliği, tanıtım eksikliği, marka kent anlayışının olmayışı gibi problemler nedeniyle mevcut turizm potansiyelini yeterince değerlendirememektedir.

 

Kültür Turizmi

Adıyaman’da arkeolojik sit alanlarının sayısı 116, kentsel sit alanı sayısı 1, doğal sit alanları sayısı ise 3’tür. Adıyaman’da 237 adet tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. İldeki kültür varlıkları dağılımına bakıldığında dini yapılar, kültürel yapılar ve kalıntıların yoğunluğu dikkat çekmektedir.

Bölgenin önemli kültür varlıkları arasında başta 1987 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alınan Nemrut Dağı, tarihte Kommagene krallığının yazlık yönetim merkezi olarak geçen Arsemeia, Yeni Kale, Romalılar tarafından inşa edilen 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü, Kommagene’li Prenseslerin anıt mezarı olarak geçen Karakuş Tümülüs’ü ve Adıyaman’ın 5 Km kuzeyinde yer alan Kommagene krallığının en büyük 5 kentinden biri olan Perre Antik Kenti dikkat çekmektedir.

Kültür Turizm’ini geliştirmek adına ilde Nemrut Dağı çevre düzenlemesi, ziyaretçi karşılama merkezinin inşası ve birçok eserin restorasyonu yapılmıştır. Bununla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (AB-IPA) ile fonlanan “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması” projesi, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 2014 yılında onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında 11 arkeolojik sit alanının çevre düzenlemesinin yapılması, bölgeyi tanıtan yayın ve broşürün hazırlanması, belgesel çekiminin yapılması, fuarlara katılımın sağlanması, tasarım atölyelerinin oluşturulması ve heykel festivalinin yapılması gibi faaliyetler planlanmaktadır. Söz konusu faaliyetler sonucunda, ilde yıllık yerli ve yabancı toplam 30.000 ilave turist sayısı hedeflenmektedir. Bununla beraber ilde geceleme sayısının ise 1,4 günden, 4 güne çıkması beklenmektedir. Adıyaman Valiliği’nin yürüttüğü projenin toplam bütçesi yaklaşık 7 milyon Euro olup, 2020 yılında tamamlanması beklenmektedir.

 

İnanç Turizmi

Ulusal düzeyde ciddi bir turist kitlesine sahip olan İnanç Turizmi, Adıyaman’da yüksek bir potansiyele sahiptir. İlin İslam inancı bakımından önemli merkezleri olarak Samsat ilçesinde bulunan ve Türkiye’de medfun olduğu bilinen iki Sahabe-i Kiram’dan birisi olan Safvan Bin Muattal türbe ve külliyesi, Gerger ilçesinde bulunan Üzeyir Peygamber’in makamı ve Adıyaman merkez ilçede bulunan Abuzer El Gaffari ve Mahmut El Ensari makamları karşımıza çıkmaktadır. İlde aynı zamanda Hristiyanlık inancı için önemli olan ve yıl içinde binlerce Süryani tarafından ziyaret edilen Mor Pedrus ve Mor Pavlus kilisesi mevcuttur. İnanç turizminin ilde geliştirilmesi adına Sahabi Safvan Bin Muattal türbesinin bulunduğu alanda külliye inşaat çalışmaları devam etmekte olup, kiliselerde yapılan restorasyon faaliyetleri tamamlanmıştır.

 

Doğa Turizmi

Sahip olduğu %17’lik ormanlık arazisi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yeşil ili olan Adıyaman, Doğa turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Abdulharap Gölü üzerinde yer alan ve oluşumu yüzbinlerce yıl süren Yüzen Adalar, 2 ila 4 metre arasında değişen kalınlık ve ebatlarıyla bir doğa harikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Rüzgârın yönüne göre hareket eden Yüzen Adalar’ın kimisi birkaç futbol sahası büyüklüğündedir.

İlin Gölbaşı ilçesinde bulunan ve sahip olduğu flora ve faunasıyla zengin olan Gölbaşı, İnekli ve Azaplı Gölleri Tabiat Parkı olarak tescil edilmiştir. Bölge aynı zamanda göçmen kuşların göç yolu üzerinde olup yaklaşık 57 kuş türünü barındırmaktadır. Kuş gözetleme kulelerinin yapıldığı bu alanda spor alanlarının altyapısının oluşturulması için (trekking, doğa yürüyüşü) çalışmalar devam etmektedir.

 

Av Turizmi

Adıyaman sahip olduğu coğrafi yapı, iklimi, bitki örtüsü ve yaban hayatı yönünden av turizmine en uygun illerimizden birisidir. Adıyaman turizmini çeşitlendirme kapsamında av turizmi ve kuş gözlemciliğindeki gelişmeler bu alanda büyük bir hareketlilik yaşanmasına sebep olmuştur. İlde artan bilinçli koruma sayesinde yaban keçisi sayısında yaşanan artışlar da bu hareketlenmeye katkı sağlamıştır. Önümüzdeki yıllarda Adıyaman’ın yaban keçisi ve avlanabilecek dağ keçisi popülasyonunda önemli bir potansiyele ulaşacağı varsayılmaktadır. İlde Şengil-Hisar Dağı, Bezar Dağı, Hallof (Yarlıca) Dağı, Akdağ, Zivar Dağı, Çetirge, Koru ve Ulubaba Dağı yaban keçisi avlanma alanları olarak belirlenmiştir. Bu yönüyle bölge yabancı avcılar açısından bir çekim merkezi niteliği taşımaktadır. İlin avcı profilinin %80’nini yabancı turistler oluşturmakta olup İl’e başta ABD olmak üzere AB ve Rus vatandaşı avcılar gelmektedir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr