Türkçe | English

Kurumsal

Genel Ekonomik Durum ve Sektörlerin Gelişimi

      

      İç Ticaret

Üretimi ağırlıklı olarak tekstil ve tarım ürünlerine dayalı Adıyaman ilinin, Girişimci Bilgi Sistemi İstatistiklerine göre 2017 yılı iç ticaret durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

  • Adıyaman Türkiye’deki 81 ilin tamamına mal satarken, Ardahan ve Gümüşhane illeri hariç 79 ilden de mal alımı gerçekleştirmektedir.

  • Adıyaman ilinin 2017 yılı satışları 4.502.423.569 TL, alışları ise 6.634.206.544 TL olarak gerçekleşmiş olup, iç satışlarda 2.131.782.975 TL cari açık vermiştir.

  • 2017 kayıtlarına göre satışların %37,5’i il içine, %21,6’sı İstanbul’a, %9,1’i Ankara’ya gerçekleştirilmiştir. İlk üç ilin iç satışlardaki payı toplam iç satışların %68,2’sine ulaşmaktadır. En çok satış yapılan 10 ilin toplam iç satışlardaki payı, %88,7 olarak gerçekleşmiştir.

  • Alışların %32,9’u İstanbul’dan, %25,5’i Adıyaman’dan, %7,7’si Ankara’dan gerçekleştirilmiştir. Alışlarda ilk üç ilin toplamı toplam alışların %66,1’ini ifade etmektedir. Alış ve satışlar Hatay ve Kocaeli dışında aynı iller arasında gerçekleştirilmiştir.

  • Satışlarda olduğu gibi alımlarda da %42,7’si GSYH’nin ve teknolojinin yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Kocaeli illerinden, %46,1’i ise taşıma maliyetlerinin etkisi nedeniyle Adıyaman ve yakın illerden gerçekleştirilmiştir.

     

    Dış Ticaret

2018 yılında Adıyaman ili ihracatı 80 milyon USD, ithalatı ise 42 milyon USD, dış ticaret hacmi ise 122 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacmi 2014 yılında 384 milyon USD, 2015 yılında 586 milyon USD olarak gerçekleşirken, 2018 yılında 122 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

 

 Tablo1:Dış Ticaret Hacminin Gelişimi (Milyon USD)

Yıllar

Adıyaman

Türkiye

Adıyaman/Türkiye (%)

2014

384

399.787

0,096

2015

586

351.073

0,167

2016

390

341.148

0,114

2017

221

390.793

0,057

2018

122

390.968

0,031

Kaynak: TÜİK

 

Adıyaman ihracatında ilk 10 içinde yer alan sektörler, 2018 yılında toplam ihracatın yaklaşık %94’ünü karşılamaktadır. Adıyaman sanayisi tekstil ağırlıklı olduğu için ihracat kalemlerinin önemli bölümünü de tekstil ürünlerinden oluşturmaktadır. Tekstil ürünlerinden sonra en önemli payı tahıl ürünleri ihracatı almakta olup il ekonomisinde tekstil ve tahılın ağırlıklı olduğu söylenebilir.

Adıyaman’da 2018 yılı hariç, ihracatta diğer yıllarda ilk sırayı “giyim eşyası (kürk hariç)” alırken, 2018 yılında en çok ihracat yapılan sektör, 23.380.046 USD ile “tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler” olarak gerçekleşmiştir.

2018 itibariyle Adıyaman ithalatında ilk 10 içinde yer alan sektörler, toplam ithalatın %93’ünü karşılamaktadır. İlin en önemli ithalat kalemini, ihracatta olduğu gibi; “tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler” almıştır. Onu “sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır vb.” sektörü ve “optik alet ve fotoğrafçılık teçhizatı” izlemiştir.

İhracatta ilk sıraları alan “tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler” sektörünün ithalatta da ilk sırayı alması ve ayrıca tekstil üretimi nedeniyle yüksek tutarda tekstil makinesi ithal edilmesi hususları dikkat çekmektedir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr