Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Tarım ve Hayvancılık

Türkiye tarım ürünleri ihracatında önemli bir paya sahip  olan Adıyaman’ın tarımsal üretime uygun iklimi, verimli toprakları ve su kaynakları ile ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır. Adıyaman’ın tarımsal üretiminde bitkisel üretim ve son yıllarda örtü altı üretimi ön plana çıkmaktadır. Hayvansal üretim ise diğer bölgelerle kıyaslandığında bitkisel üretim ve örtü altı üretim kadar avantajlı bir pozisyona sahip değildir. Hayvansal üretim daha çok küçükbaş hayvancılığa dayanmaktadır. Arıcılık ve bal üretiminde Adıyaman, TRC1 Bölgesi içerisinde önemli bir konuma sahiptir.Adıyaman su kaynağı bakımından, içinde bulunduğu Fırat ve Dicle havzaları ile toplam ülke potansiyelinin yaklaşık %28,4’üne sahiptir. Adıyaman, sulama kaynağı bakımından zengin olmasına rağmen arazilerinin sulanabilirlilik durumu elverişli değildir.Bitkisel üretim tahıllar üzerinde yoğunlaşmış olup, tahıl yetiştirmede nadas tahıl sistemi uygulanmaktadır.Adıyaman’da toplam 2.319.100 hektar tarım arazisi mevcut olup, tahıllar ve diğer bitkisel ürün toplam alanı (ekilen nadas) 1.758.412 hektar, sebze bahçeleri alanı 56.676 hektar ve meyve, içecek, baharat bitkiler alanı ise 503.477 hektardır. Adıyaman sahip olduğu tarım arazisinin %75,84 ‘de tahıl ve diğer bitkisel ürünler yetişmektedir.

Adıyaman’da çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı 28.373 kişi bulunmaktadır. ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ait arazi varlığı 2.018.957 dekardır. Adıyaman’da toplam 109.347 adet çiftçi ailesi tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. 14 adet 10.870 üyeli tarım kredi kooperatifi, 32 adet 1.430 üyeli tarımsal kalkınma kooperatifi, 8 adet 197 üyeli sulama kooperatifi ve 8 adet 163 üyeli su ürünleri kooperatifi faaliyet göstermektedir.İlde tahıl üretiminde buğday, arpa, nohut, mercimek ön plana çıkarken sebze meyve üretiminde ise üzüm, nar, zeytin ve badem ön plana çıkmaktadır.Adıyaman iklim ve toprak yapısı bakımından üzüm yetiştiriciliği için uygun bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen üretim bakımından TRC1 bölgesi içinde yer alan Kilis ve Gaziantep’in gerisinde kalmaktadır. Buna rağmen, özelikle kurutmalık/sofralık çekirdekli üzüm üretimi bakımından Türkiye’de hatırı sayılır bir konuma sahiptir.

Tütün üretimi de ilde ön plana çıkmaktadır. İlde yaklaşık 10.000 kişi tütün tarımıyla uğraşmakta olup, en yoğun tarım uygulamaları Çelikhan ilçesinde yapılmaktadır. İlçede yaklaşık yüz elli yıldır süregelen tütün yetiştiriciliği, bir geçim kaynağı olmanın ötesine geçmiş ve bir kültüre dönüşmüştür.

Organik tarım üretimi konusunda önemli bir aşama kaydeden Adıyaman’ın bu gelişimine T.C. Kalkınma Bakanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülen “GAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi “katkı sağlamıştır.

Hayvansal üretim, toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesi ve ekonomik olarak bir katma değer yaratması bakımından son derece mühimdir.

Sayısal verilerle ilin mevcut hayvansal üretim yapısını incelediğimizde, Türkiye’nin sahip olduğu sığır sayısının %6,7’sinin GAP bölgesinde mevcut olduğunu görmekteyiz. GAP bölgesi toplam büyükbaş hayvan sayısı 1.049.420 ve küçükbaş hayvan sayısı ise 7.628.422’dir. Adıyaman GAP Bölgesi’nde bulunan toplam küçükbaş hayvan sayısının %4’üne sahiptir. İlde, küçükbaş hayvan olarak tiftik keçisi ve merinos koyunu yetiştirilmektedir

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr