Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi

Kalkınma Bakanlığı’nca hazırlanan ve illerin, ilçelerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyindeki farkların ortaya konması amacını taşıyan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine (SEGE) göre, Adıyaman 81 il arasında 2011 yılında 66. sırada yer almıştır.TRC1 Bölgesi, sosyal sermaye endeksi sıralamasında -0,63 değeri ile 21. sırada yer almaktadır. Türkiye genelinde 26 Düzey 2 Bölgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda TRC1 Bölgesi’nin 21. sırada yer alması sosyal sermaye açısından önemli bir aşama kaydettiğini göstermektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2015 yılında ilk defa yayımlanan yaşam endeksi, bireylerin ve hane halklarının yaşamını objektif ve sübjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye olanak sağlamaktadır.2015 TUİK verilerine göre Adıyaman yaşam endeksi bakımından 81 il arasında 0,3796 değeri ile 69.sırada yer almaktadır.

Toplumun en zengin %20’lik kesiminin gelirinin, en yoksul %20’lik kesimin gelirlerine oranı olan P80/P20 oranı, TUİK 2016 verilerine göre Türkiye ortalaması 7,7 iken, TRC1 bölgesinde 4,9 ‘dur. Yani en zengin %20’lik kesimin geliri, en yoksul %20’lik kesimin gelirinden 4,9 kat daha büyüktür. Milli gelirin bir ülke vatandaşları arasındaki dağılımını ölçen ve istatistiksel bir hesaplama yöntemi olan Gini katsayısının TRC1 bölgesi 2016 yılı için değeri 0,328 iken, Türkiye ortalaması 0,404’dir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr