Türkçe | English

Kurumsal

ŞİLİ

 

 

GENEL BİLGİLER (2012)

 


RESMİADI

:ŞiliCumhuriyeti

BAŞKENTİ

:Santiago

RESMİ DİL

: İspanyolca

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

:12Şubat 1818

YÖNETİMBİÇİMİ

:ParlamenterCumhuriyet

DEVLET BAŞKANI

:SebastianPinera

DİN

:Katolik  %70Evangelist%15,1Yehova  Şahidi

%1,1Hıristiyan(diğer)%1,Diğer%4,6,Hiçbiri%

8,3

YÜZÖLÇÜMÜ

:756.950km²

NÜFUS

:17,2 milyon

 

YILLIK NÜFUSARTIŞI

:%0,8

YAŞORTALAMASI

:32,1

TOPLAMİŞGÜCÜ

:8,04 milyon

İŞSİZLİKORANI

:%6,4

ETNİK YAPI

:Beyaz/BeyazYerli%95,Mapuce%4,Diğer%1

ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA ULUSLARARASI KURULUŞLAR

:APEC,BRICS, G-15, G-77,IBRD,ILO,IMF, Interpol,Mercosur (ortaküye),OECD,UN, UNCTAD,UNESCO, WHO, WTO

Kaynak:EconomistIntelligenceUnit,CIAFactbook,UNCTAD,WorldBank

 

 

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER2012

  

GSYİH

:268,4 milyar$

:295,2 milyar$(2013Tahmini)

KİŞİ BAŞINAGSYİH

:18.489 $(PPP)

:19.588 $(2013 Tahmini)

GSYİHBÜYÜMEHIZI

:% 5,5

:% 4,7(2013 Tahmini)

İHRACAT /SIRALAMA

:78,7 milyar$/46

:84,1 milyar$(2013Tahmini)

İTHALAT /SIRALAMA

:74,4 milyar$/ 41

:79,3 milyar$(2013Tahmini)

ENFLASYON ORANI

:%1,5

:%3,2(2013 Tahmini)

DIŞBORÇSTOĞU

:105,2 milyar$

:113,3 milyar$(2013Tahmini)

TOPLAMFDISTOĞU

:155,6 milyar$

PARABİRİMİ- PARİTESİ

:ŞiliPezosu,1$=472ŞP

DÜNYABANKASIİŞ YAPMAKOLAYLIĞI

:37

GSMH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI

:Hizmet (%53,1), Sanayi(%41,8),Tarım

(%5,1)

BAŞLICASANAYİDALLARI

:Bakır, lityum,diğermineraller, gıda

maddeleri, balık işleme,demirve çelik,ahşap veahşapürünleri, ulaşım araçları,çimento, tekstil

BAŞLICATARIMSAL ÜRETİM

:Üzüm, elma, armut, soğan, buğday,mısır, yulaf,şeftali, sarımsak, kuşkonmaz, fasulye,

et, tavuk,yün,balık, kereste

DOĞAL KAYNAKLAR

:Bakır,kereste, demir,nitrat, değerli metaller,

molibden, hidroenerji

Kaynak:EconomistIntelligenceUnit,CIAFactbook,UNCTAD,WorldBank

 

 

ŞİLİ’NİN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

 

 

Yıllar

GSYİH (milyar dolar)

 

Büyüme

(%)

Kişi Başına Gelir

 

Enflasyon

Oranı (%)

İhracat (milyar dolar)

İthalat (milyar dolar)

2001

63,0

3,4

10.251

2,6

18,2

16,3

2002

66,0

2,2

10.989

2,8

18,1

15,9

2003

74,0

3,3

11.458

2,8

21,7

19,3

2004

95,7

6,0

12.141

1,1

32,5

24,8

2005

118,3

5,6

12.853

3,1

41,3

32,7

2006

146,4

4,3

13.042

3,4

58,5

38,4

2007

164,3

4,6

13.906

7,8

68

44,0

2008

179,6

3,3

15.370

7,1

66,2

57,7

2009

172,6

-1,0

15.193

-1,5

54

39,9

2010

216,3

6,1

16.177

3,0

71

55,2

2011

248,6

6,0

17.355

4,4

81,6

71

2012

268,4

5,5

18.489

1,5

78,7

74,4

 

 

(Kaynak:EconomistIntelligenceUnit)

 

 

A.4.ŞİLİ’NİN DIŞTİCARETİNDE BAŞLICAÜRÜN VEÜLKELER

 

BaşlıcaPazarlar

ÇHC %24,8,ABD%12,3, Japonya%12, Brezilya%5,9, GüneyKore%5,9, Türkiye%0,60-28.sırada

Başlıca Tedarikçiler

ABD  %20,1, ÇHC %16,9, Brezilya  %8,3,

Arjantin%6,3, Almanya%4,1, Japonya

%3,9,GüneyKore%3,6,Türkiye%0,22-

38.sırada

BaşlıcaİhraçÜrün/ ÜrünGrubu

Bakır(%37,4) metalcevherleri, küf(%

21,9),meyve(%6), balık (%4,2)

Başlıcaİthal Ürün/ ÜrünGrubu

Petrolvepetrolürünleri(%24), Makineve

Kazanlar(%13,2), kara taşıtları (%12,3),

elektrikliekipman(%8,2)

 

TÜRKİYE-ŞİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİ

 

 DIŞTİCARET VERİLERİ 

                                                                                             (1.000$)

 

 

Yıl

İhracat$/

Bin

İhracat

Değişim%

İthalat $/

Bin

İthalat

Değişim%

Hacim$/ Bin

Denge$/ Bin

2000

16.279

38,70

92.274

158,10

108.552

-75.995

2001

19.920

22,40

73.474

-20,40

93.393

-53.554

2002

19.798

-0,60

79.270

7,90

99.067

-59.472

2003

15.528

-21,60

160.490

102,50

176.018

-144.961

2004

24.529

58,00

176.449

9,90

200.977

-151.920

2005

24.959

1,80

326.177

84,90

351.136

-301.217

2006

34.788

39,40

441.925

35,50

476.712

-407.136

2007

41.843

20,30

533.969

20,80

575.811

-492.125

2008

150.267

259,10

324.110

-39,30

474.377

-173.842

2009

37.435

-75,10

200.387

-38,20

237.821

-162.951

2010

81.222

117,00

311.709

55,60

392.931

-230.487

2011

130.616

60,80

474.341

52,20

604.957

-343.724

2012

174.998

34,00

466.042

-1,70

641.040

-291.04

 

 

 

İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

                                                                                                                      (Dolar)

 

 

 

SITC

 

 

 

MaddeAdı

 

2011

 

2012

 

Değişim

(%)

Ülke Payı (%)

67

DemirVeÇelik

32.355.003

58.191.823

79,85

33,25

78

Kara UlaşımAraçları

21.716.679

24.682.073

13,65

14,10

 

72

Belirli Sanayi Kollarında KullanılanMakina

VeCihazlar

 

13.274.803

 

12.874.744

 

-3,01

 

7,36

69

MetallerdenNihai Ürünler

2.345.191

12.451.404

430,93

7,12

 

52

AnorganikKimyasallar, Radyoaktif,Nadir

ElementlerinBileşikleri

 

7.354.446

 

9.130.565

 

24,15

 

5,22

65

TekstilElyafıVeMamulleri

7.526.279

8.329.073

10,67

4,76

 

74

Değişik Sanayi KollarındaKullanılan

MakinaVeCihazlar

 

3.795.750

 

6.513.366

 

71,60

 

3,72

58

Plastikten Mamuller

2.697.990

5.536.134

105,19

3,16

77

ElektrikliMakina VeCihazlar

11.374.753

4.464.292

-60,75

2,55

62

KauçukVeMamulleri

3.215.428

3.688.443

14,71

2,11

 

İLK 10TOPLAM

105.656.322

145.861.917

 

 

 

ÜLKETOPLAM

130.616.241

174.997.991

33,98

 

 

 

 

 

İTHALATIMIZDAKİBAŞLICAÜRÜNLER(2011-2012) 

                                                                                                                                                   (Dolar)

 

 

SITC

 

 

MaddeAdı

 

2011

 

2012

Değişim

(%)

Ülke

Payı (%)

68

DemirDışıMetaller,Mamulleri

386.282.707

385.739.516

-0,14

82,77

 

52

Anorganik Kimyasallar,Radyoaktif,Nadir

ElementlerinBileşikleri

 

23.265.452

 

23.742.547

 

2,05

 

5,09

05

Sebzeler,Meyvalar VeMamulleri

23.457.655

17.706.415

-24,52

3,80

29

Hayvansal Ve BitkiselHamMaddeler

7.739.743

9.392.743

21,36

2,02

63

Mantar Ve Ağaç Mamulleri

8.802.785

7.588.569

-13,79

1,63

 

08

HububatSaplarıVeKavuzları,Gıda Sanayi

Kalıntıları,Yemler

 

157.359

 

4.753.456

 

2920,77

 

1,02

41

Hayvansal Yağlar

732.027

3.377.148

361,34

0,72

21

Deri,Kösele,Ham Post

2.513.324

1.924.036

-23,45

0,41

59

Kimya SanayiininDiğer Ürünleri

1.568.065

1.830.438

16,73

0,39

22

YağlıTohumlar VeMeyvalar

602.983

1.448.820

140,28

0,31

 

İlk10Toplam

455.122.100

457.503.688

 

 

 

ÜlkeToplam

474.340.869

466.042.285

-1,75

 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜLÜKTEKİANLAŞMAVEPROTOKOLLER 

 

AnlaşmaAdı

İmzaTarihi

Konsolosluk İlişkileriProtokolü

1913

Dostluk ve İşbirliği Anlaşması

1925

Ticaret, Ekonomik, Teknik veBilimselİşbirliğiAnlaşması

09.10.1989

Vize Muafiyeti Anlaşmaları

1989 ve1997

Kültürel, BilimselveEğitimİşbirliğiAnlaşması

1995

İstanbul Ticaret Odası veSantiyago TicaretOdasıArasındaki

İşbirliğineİlişkinAnlaşma

 

 

1997

YatırımlarınKarşılıklı TeşvikiveKorunması Anlaşması

21.08.1998

KEKI. Dönem Toplantısı Protokolü

21.08.1998

Siyasiİstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkinMutabakatZaptı

1998

İGEME-PROCHILE İşbirliğiAnlaşması

1998

Kültür, Eğitim, Bilim,Gençlik veSporAlanlarında DeğişimProg.

2004

Askeri AlaEğitim,Teknolojive İşbirliğiÇerçeveAnlaşması

2004

JarmaGenelKomutanlığı ileŞili Üniformalı Polis Kuvvetleri

Arasında İşbirliğine DairNiyetBeyanı

 

 

2006

SerbestTicaret Anlaşması

14.07.2009

DEİKveŞiliSanayiFederasyonu ArasındaMutabakat Zaptı

15.02.2010

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr