Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demografik Göstergeler İstihdam ve İşszilik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Sanayi

Adıyaman ilinde sanayinin gelişmeye başlaması 1980’li yılların ortalarından itibaren olmakla birlikte esas gelişme 2000 yılı sonrasında belirginleşmiştir.Adıyaman ilinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Türkiye’deki sanayi işletmelerinin %4,8’i bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin %41,1’i Marmara , %20,4’ü İç Anadolu, %13,8’i Ege, %9,2’si Akdeniz, %8’i Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, %2,7’si Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan iller işletme sayısına göre sıralandığında, Adıyaman ili sanayi işletmesi sayısı bakımından %5,9’luk oran ile bölgede beşinci sırada yer almaktadır. 2014-2018 dönemine ait 5 yıllık Adıyaman ili sanayi sektörü gayrisafi yurtiçi hâsıla istatistikleri incelendiğinde; Adıyaman ili GSYH’sı 2018 yılında cari fiyatlarla 13.958 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun %27,3’ü (3.814 milyon TL) sanayi sektörüne aittir. 2018 yılı sanayi hâsılasının toplam GSYH içindeki payı; Gaziantep’te %42,2, Kilis’te, %13,1, Türkiye genelinde ise %29,5’dir.

Sanayinin GSYİH içindeki payının dönemsel gelişimi incelendiğinde; Adıyaman ilinde 2014 yılında %30,4 olan oran 2018 yılında %27,3’e düşmüştür. Türkiye geneli sanayi hâsılasının payı ise %28,2’den, %29,5’e yükselmiştir. 2018 yılı itibariyle Türkiye toplam sanayi GSYH’sının %0,35’ini üreten Adıyaman, Türkiye sanayi GSYH’sına yaptığı katkı açısından 81 il arasında 45. sırada bulunmaktadır.

 

Tablo 1: Sanayi Sektörünün Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla’dan Aldığı Pay (%)

Yıl

Türkiye

Adıyaman

Gaziantep

Kilis

İl Sıra No

2014

28,2

30,4

41,5

15,2

40

2015

27,9

28,8

40,2

14,1

40

2016

28,2

26,6

39,9

14,6

41

2017

29,2

27,2

42,0

14,9

42

2018

29,5

27,3

42,2

13,1

45

Kaynak: TÜİK

 

2018 yılı verilerine göre, Adıyaman toplam sanayi işletmelerinin yaklaşık %25,31’ini gıda ürünleri işletmeleri, %21,3’ünü tekstil (giyim eşyaları tekstil ürünleri) işletmeleri, %10,8’ini metalik olmayan mineral ürünler işletmeleri oluşturmaktadır. Adıyaman sanayi işletmeleri çalışan sayısı bakımından ölçek dağılımları incelendiğinde; %43,2 mikro, %37,3 küçük, %10,8 orta ve %2,5 oranında büyük ölçekli kuruluşlardan oluşmaktadır.

 

Adıyaman ilinde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde; sayısal olarak ilk sırada %25,31 ile “Gıda Ürünleri”, ikinci sırada %12,35 ile “Giyim Eşyaları”, üçüncü sırada %10,80 ile “Metalik Olmayan Mineral Ürünler” sektörü yer almaktadır. Adıyaman imalat sanayide istihdam oranları bakımından % 30,25 ile tekstil ürünleri, % 27,58 ile giyim eşyaları, % 9,14 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri sektörü ilk üç sırada yer almaktadır.

 

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr