Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Sanayi

1954 yılında İl statüsünü kazanan Adıyaman’ın sanayisi atölye tipi sanayi işletmelerinden oluşmaktaydı. Fabrika türü sanayi işletmelerine geçiş süreci, pamuklu ve çırçır fabrikalarını tesis etmek ve işletmek üzere 1955 yılında Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş.’ın kurulmasıyla başlamıştır. Ancak tesis üretime 1967 yılında başlayabilmiştir. Bu tesisin kurulmasına takiben 1976 yılında çimento fabrikası, 1977 yılında süt fabrikası ve et kombinası kurularak şehrin sanayileşme süreci ivme kazanmıştır.1990’lı yıllar Adıyaman’da modern sanayianlamında hareketlenmenin yaşandığı bir dönemdir. Sanayi yatırımlarının devlet tarafından desteklenmesi, özel sektörün yatırımlarının artmasına ve çok sayıda yeni işletmenin temellerinin atılmasına zemin hazırlamıştır. 1991 yılında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinin inşa çalışmalarına başlanması da bu dönemde İlde sanayinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.1990’lardan günümüze önemli gelişmeler kaydetmiş olan Adıyaman sanayisini sahip olduğu işletmeler bakımından incelediğimizde; sanayi işletmelerinin %43,2’sinin mikro, %37,3’nün küçük, %10,8’sinin orta ölçekli ve %2,5’nin büyük ölçekli işletmeler oluştuğunu görmekteyiz. İl merkezi ve ilçelerinde Sanayi Sicil Belgesi almış 449 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin tamamı fiili olarak üretim yapmakta olup, sanayi yatırımları içerisinde tekstil ve gıda sektörüne yapılan yatırımların yoğunluğu dikkati çekmektedir.

Adıyaman’ da kurulu işletmelerin sektörel dağılım oranları aşağıdaki gibidir.

 

 

  • % 25,31 Gıda Ürünleri imalatı,
  • % 12,35 Giyim Eşyaları imalatı,
  • % 10,80 Metalik Olmayan Mineral Ürünler,
  • % 9,88   Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı,
  • % 8,95   Tekstil Ürünleri,
  • % 4,63   Ham Petrol ve Doğalgaz imalatı
  • % 4,32   Makine ve Ekipmanlar İmalatı,
  • % 3,70   Elektrik, Gaz, Buhar İmalatı,
  • % 3,40   Metal Ürünleri İmalatı,
  • % 3,40   Kauçuk ve Plastik.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr