Türkçe | English

Kurumsal

NEDEN ADIYAMAN

Adıyaman’da Yatırım Yapmak İçin 8 Neden

1. Eğitimli ve Dinamik İşgücü

 

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Adıyaman’ın toplam nüfusu 615.076 kişi olup, Türkiye toplam nüfusunun ‰7,61‘ni oluşturmaktadır. Toplam nüfusun 309.551 ‘i erkek nüfusundan, 305.525’i ise kadın nüfusundan oluşmaktadır. Şehirde kentleşme oranı ise %62’dir.

İlin tek üniversitesi olan ve 2016 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi bünyesinde 3 enstitü, 13 fakülte, 1 konservatuar, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 13 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite’nin 2017 yılı itibariyle 32 profesör, 53 doçent, 253 yardımcı doçent, 136 öğretim görevlisi, 29 okutman, 341 araştırma görevlisi, 13 uzman olmak üzere 857 akademik personeli mevcuttur.ADYÜ öğrenci sayısı bakımından yıllar itibariyle ciddi bir artış göstermektedir. 2017 yılında toplam öğrenci sayısı 20.682 olarak gerçekleşmiştir

 

2. Tarımsal Çeşitlilik

 

 Adıyaman tarımsal üretime uygun iklimi, verimli toprakları ve su kaynakları ile tarımsal üretim bakımından son derece önemli bir potansiyele sahiptir. Tarımsal üretimde ilde bitkisel üretim ve örtü altı üretim ön plana çıkmaktadır. İl aynı zamanda arıcılık ve bal üretimi ile de ön plana çıkmaktadır.

Adıyaman’da toplam 2.318.565 hektar tarım arazisi mevcut olup, tahıllar ve diğer bitkisel ürün toplam alanı (ekilen nadas) 1.758.412 hektar, sebze bahçeleri alanı 56.676 hektar ve meyve, içecek, baharat bitkiler alanı ise 503.477 hektardır. Tarım arazilerinin %75,84 ‘de tahıl ve diğer bitkisel ürünler yetiştirilmektedir.

İlde tahıl üretiminde buğday, arpa, nohut, mercimek ön plana çıkarken sebze meyve üretiminde ise üzüm, nar, zeytin ve badem ön plana çıkmaktadır.

 

 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 

Yenilebilir enerji kaynakları bakımından önemli bir potansiyeli barındıran Adıyaman’ın yıllık ortalama güneş ışınımı ve güneşlenme süresi 4,37. Kwh/m² ve 8,11 saat olup, güneş enerjisi potansiyeli bakımından Türkiye ortalamasının üzerindedir.  Bununla birlikte kuzeydoğu ve kuzeybatı yönündeki rüzgârların hâkim olduğu ilde yıllık ortalama rüzgâr hızı 2,4 m/sn olup Türkiye ortalama hızı ise 2,0 m/sn’ den yüksek bir hıza sahiptir.

 

 4. Tekstil Kümelenmesi

 

Adıyaman ilinde kurulu olan işletmelerin % 21,3 tekstil ve hazır giyim sanayi işletmelerden oluşmakta olup, ihracat ve GSYH içindeki en büyük payı bu sektör almaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün İl sanayi yapısı içindeki büyüklüğü, alanında uzmanlaşmış iş gücü, kaliteli üretimi, kapasitesi ve kurumsallaşma konusundaki önemli hamleleri ile Adıyaman Tekstil sektörü için cazibe merkezi konumundadır. Bununla birlikte Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illeri arasında güçlü bir tekstil kümelenme potansiyeli de mevcuttur.

 

 5. Zengin Yeraltı Kaynakları

 

Adıyaman doğal kaynaklar bakımından önemli bir potansiyeli barındırmaktadır. Metalik madenlerden bakır, krom ve manganez sahalarının tespit edildiği Adıyaman’da, fosfat içeren demir rezervleri de bulunmaktadır. Bununla birlikte endüstriyel hammadde kaynakları olarak çimento hammaddeleri, barit, tuğla kiremit ve fosfat yatakları da bulunmaktadır. Merkez ilçe özellikle çimento hammaddeleri bakımından zengin olup, kireçtaşı, marn ve kil rezervi ile jeolojik tuğla-kiremit rezervleri diğer önemli yeraltı kaynaklarını oluşturmaktadır.  Fosfat rezervine Tut ilçesinde, linyit rezervine ise Gölbaşı ilçesinde rastlanmaktadır.

Adıyaman’da ayrıca 209 adet petrol kuyusu bulunmakta olup, günlük 8.713 varil üretim kapasitesine sahiptir. Bu üretim kapasitesi, Türkiye’deki ham petrol üretiminin yaklaşık % 20‘sine karşılık gelmektedir.

Diğer önemli yer altı kaynağı ise mermer rezervleridir. Türkiye’deki toplam mermer rezervinin %15’ine (yaklaşık 2 milyar ton) sahiptir ve ilde üretilen mermerin %90’a yakınını Çin, Hindistan ve Tayland’a ihraç etmektedir

 

6. Ulaşım İmkânları

 

İskenderun limanı 350 km, Mersin limanı 408 km, Öncüpınar sınır kapısı 200 km ve Gaziantep-Adana otoyolu 100 km mesafede bulunmaktadır. Gölbaşı ilçesinde bulunan demiryolunun Adıyaman kent merkezine uzaklığı 40 km’dir.

Adıyaman’da 2014 yılında açılan havalimanı iç ve dış hatlar terminali ile yıllık 8760 uçağa hizmet edebilecek kapasitededir. Havalimanının kent merkezine uzaklığı 22 km’dir. Fırat Nehri üzerine kurulan Nissibi Köprüsü ile Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır ulaşımı kesintisiz sağlanmaktadır.

 

 7. Güvenli Yatırım Ortamı

 

Sosyo – kültürel anlamda mozaik bir yapıya sahip olan Adıyaman, Türkiye’de suç oranının en düşük olduğu kentler arasında yer almaktadır. Bu yönüyle Adıyaman ulusal ve uluslararası yatırımlar için güvenli bir ortam sunmaktadır.

 

 8. Nemrut Dağı Milli Parkı

 

Turizm bakımından önemli bir potansiyeli barından Adıyaman’da bulunan ve dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı 1986 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dâhil edilmiştir.  Kommagene Kralı’nın mozelesi olarak dünya genelinde bir üne sahip olan Nemrut Dağında doğu ve batı teraslarında Grek ve Pers kültürüne ait 14 tanrı heykeli yer bulunmaktadır.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr