Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Nüfus Eğitim Sağlık Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Dış Ticaret Ulusal Hesaplar Enerji ve Madencilik

Kültür ve Turizm

TÜİK 2018 yılı kültür istatistikleri bakıldığında, Adıyaman’da toplam 12 kütüphanede 172.920 kitap bulunmaktadır. 2018 yılında bölgede yer alan toplam 11 sinema salonuna 142.419 seyirci, 3 tiyatro salonuna ise 6.580 seyirci gitmiştir.

Adıyaman Kültür İstatistikleri

Göstergeler

Adıyaman

Kütüphane Sayısı

12

Kitap Sayısı

172.920

Halk Kütüphaneleri Kullanıcı Sayısı

319.219

Sinema Salonu Sayısı

11

Sinema Seyirci Sayısı

142.419

Tiyatro Salonu Sayısı

3

Tiyatro Seyircisi Sayısı

6.580

Kaynak: TÜİK, 2018

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 sonu istatistiklerine göre, Adıyaman’da yer alan turizm tesislerine toplam (yabancı yerli) 114.954 kişi gelerek 153.615 geceleme gerçekleşmiştir. Adıyaman ortalama kalış süresi 1,34, tesislerin doluluk oranı ise %38,96 olduğu görülmektedir.

 

Adıyaman Turizm İstatistikleri

Göstergeler

Adıyaman

Tesise Geliş Sayısı

114.954

Geceleme Sayısı

153.615

Ortalama Kalış Süresi

1,34

Doluluk Oranı (%)

38,96

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı – Turizm İstatistikleri, 2019

 

Adıyaman’da arkeolojik sit alanlarının sayısı 116, kentsel sit alanı sayısı 1, doğal sit alanları sayısı ise 3’tür. İlde 237 adet tescilli kültür varlığı bulunmakta ve kültür varlıkları dağılımına bakıldığında dini yapılar, kültürel yapılar ve kalıntıların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bölgenin önemli kültür varlıkları arasında başta 1987 yılında UNESCO Dünya Miras listesine alınan Nemrut Dağı ve tarihte Kommagene Krallığı’nın yazlık yönetim merkezi olarak geçen Arsemeia yer almaktadır. Yeni Kale, Romalılar tarafından inşa edilen 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü, Kommageneli Prenseslerin anıt mezarı olarak geçen Karakuş Tümülüs’ü ve Adıyaman’ın 5 km kuzeyinde yer alan Kommagene Krallığının en büyük 5 kentinden biri olan Perre Antik Kenti dikkat çekmektedir.

Kültür turizmini geliştirmek adına ilde Nemrut Dağı çevre düzenlemesi, ziyaretçi karşılama merkezinin inşası ve birçok eserin restorasyonu yapılmıştır. Bununla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (AB-IPA) ile fonlanan “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Yeniden Canlandırılması Projesi”, AB Türkiye Delegasyonu tarafından 2014 yılında onaylanarak uygulamaya konulmuştur. Proje kapsamında 11 arkeolojik sit alanının çevre düzenlemesinin yapılması, bölgeyi tanıtan yayın ve broşürün hazırlanması, belgesel çekiminin yapılması, fuarlara katılımın sağlanması, tasarım atölyelerinin oluşturulması ve heykel festivalinin yapılması gibi faaliyetler planlanmaktadır. Söz konusu faaliyetler sonucunda, kentte yıllık yerli ve yabancı toplam 30.000 ilave turist sayısı hedeflenmektedir. Ek olarak, geceleme sayısının 1,4 günden, 4 güne çıkması beklenmektedir. Adıyaman Valiliği’nin yürüttüğü projenin toplam bütçesi yaklaşık 8 milyon Euro olup, 2022 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Turizm sektörü, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye’de cari açığın azalmasına uzun yıllardır önemli katkı yapan bir sektördür. Turizmin, gerek ülke ekonomisi ve gerekse bölge ve Adıyaman için; döviz girdisi sağlaması, yapılan yatırımların sağladığı çarpan etkisi, istihdam olanakları ve refah seviyesinin artması gibi önemli katkıları bulunmaktadır. İlde doğa, av, sağlık, gastronomi ve spor turizmiyle ilgili önemli potansiyel bulunmasına rağmen hâlihazırda kültür ve inanç turizmi öne çıkmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr