Türkçe | English

Kurumsal

HEDEF ÜLKELER

Amerika Ülke Raporu Venezuela ABD Arjantin Brezilya Kanada Kolombiya Küba Meksika Peru Şili Asya Pasifik Ülke Raporları Afganistan Avustralya Bangladeş Çin Endonezya Filipinler Güney Kore Hindistan Hong Kong Japonya Malezya Moğolistan Pakistan Senegal Singapur Vietnam Yeni Zela Taylant Avrasya Ülke Raporları Moldova Özbekistan Rusya Tacikistan Türkmenistan Ukrayna Azerbaycan Belarus Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Avrupa Ülke Raporları Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna-Hersek Bulgaristan Danimarka Çek Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Karadağ KKTC Kosova Litvanya Macaristan Makedonya Norveç Polonya Portekiz Romanya Sırbistan Slovakya Slovenya Yunanistan Ortadoğu-Kuzey Afrika Ülke Raporları BAE Bahreyn Cezayir Fas Filistin Irak İran İsrail Katar Kuveyt Libya Lübnan Mısır Umman Suudi Arabistan Suriye Tunus Ürdün Yemen Sahra Altı Afrika Ülke Raporları Angola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Gana Güney Afrika Güney Sudan Cumhuriyeti Kamerun Kenya Mali Mozambik Nijerya

JAPONYA

 

 

GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2012)

 

GSYİH

(nominal)

: 5,96 trilyon $ 

  5,11 trilyon $ (2013 tahmini)

NÜFUS

126,5 milyon kişi

KİŞİ BAŞINA GSYİH

 

: 47.280$ 

  40.420 $ (2013 tahmini)

GSYİH BÜYÜME HIZI

: %1,9 

    %0,9 (2013 tahmini)

İHRACAT 

: 771 milyar $ 

  691 milyar $ (2013 tahmini)

İTHALAT 

: 844 milyar $ 

   780 milyar $ (2013 tahmini)

ENFLASYON ORANI

: -% 0,1

    % 1,0 (2013 tahmini)

TOPLAM REZERVLER

: 1,268 trilyon $ 

DÖVİZ KURU

: Japon Yeni (¥)

  1 ABD $ = 86,6 ¥ (2012 sonu)

  1 ABD $ =93,5 ¥ (2013 sonu tahmini)

  

ÜLKEYE GİREN YATIRIM TUTARI

: 0,6 milyar $

    6,3 milyar $ (2013 tahmini)

YURTDIŞINA YATIRIM TUTARI

: 118,8 milyar $ 

   109,5 milyar $ (2013 tahmini)

TOPLAM İŞGÜCÜ

: 65,5 milyon kişi

  64,8 milyon kişi (2013 tahmini)

İŞSİZLİK ORANI

: % 4,4

   %3,9 (2013 tahmini)

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI

SIRALAMASI

: 24

GSMH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI

: Tarım % 1,2, Sanayi % 27,3,    

  Hizmetler % 71,6 

BAŞLICA SANAYİ DALLARI

: Motorlu araçlar, elektronik ürünler,     makine teçhizat, çelik ve demir dışı      metaller, gemiler, kimyasallar, tekstil    ve işlenmiş gıda

2011 verileri ve 2012 tahminleri Economist Intelligence Unit’ten alınmıştır.

                 

JAPONYA EKONOMİK VERİ TABLOSU

 

 

Yıl

GSYİH

(Milyar $)

Kişi Başına

Gelir ($)

Büyüme

Oranı (%)

Enflasyon

Oranı (%)

İhracat

(Milyar $)

İthalat

(Milyar $)

2005

4.554

35.856

1,9

-0,3

594

516

2006

4.363

34.169

2,0

0,2

647

579

2007

4.376

34.182

2,2

0,7

714

622

2008

4.886

38.086

-1,1

0,5

782

762

2009

5.068

39.620

-5,5

-1,7

545

502

2010

5.488

43.290

4,5

-0,4

730

639

2011

5.871

46.420

-0,7

-0,2

788

809

2012

5.960

47.020

1,9

0,1

771

844

2013

5.110

40.420

0,9

1,0

691

780

Kaynak: EIU 

EIU tahmini

 

 

     

JAPONYA’NIN DIŞ TİCARETİNDE ÜRÜN VE ÜLKELER (2012)

Başlıca İhraç Ürünleri / Ürün Grupları

Motorlu kara taşıtları (%20,4), Nükleer reaktörler, kazanlar (%19,9)Elektrikli makineler

(%15,8), Optik cihazlar (%5,7),

Demir Çelik (%4,9)

Başlıca İthal Ürünleri / Ürün Grupları

Mineral yakıtlar (%34,1),Elektrikli makineler (%10,9),Nükleer reaktörler, kazanlar (%7,2), Metal cevherleri (%4), Optik cihazlar(%3)

İhracatında Başlıca Ülkeler

Çin (%18,1),ABD (%17,8),G.Kore

(%7,7),Tayvan (%5,8), Tayl

(%5,5), TÜRKİYE (%0,3)

İthalatında Başlıca Ülkeler

Çin (%21,3), ABD (%8,8),

Avustralya (%6,4),S. Arabistan

(%6,2), BAE(%5,0), TÜRKİYE

(%0,06)

 

 

                 

İKİLİ TİCARET VERİLERİ (1.000 ABD DOLARI)

 

 Yıl

 

İhracat 

İhracat Değ

İthalat

İthalat Değ

Hacim 

Denge

2000

 

149.489

%22,8

1.620.561

%16,3

1.770.050

-1.471.072

2001

 

124.065

-%17,0

1.307.372

-%19,3

1.431.437

-1.183.308

2002

 

129.980

%4,8

1.465.507

%12,1

1.595.486

-1.335.527

2003

 

156.288

%20,2

1.927.096

%31,5

2.083.384

-1.770.808

2004

 

190.117

%21,6

2.684.287

%39,3

2.874.404

-2.494.170

2005

 

234.227

%23,2

3.109.218

%15,8

3.343.445

-2.874.991

2006

 

263.084

%12,3

3.216.725

%3,5

3.479.810

-2.953.641

2007

 

246.910

-%6,1

3.703.442

%15,1

3.950.352

-3.456.531

2008

 

330.462

%33,8

4.026.764

%8,7

4.357.226

-3.696.303

2009

 

232.847

-%29,5

2.781.971

-%30,9

3.014.818

-2.549.124

2010

 

272.219

%16,9

3.297.796

%18,5

3.570.015

-3.025.578

2011

 

296.413

%8,9

4.263.730

%29,3

4.560.144

-3.967.317

2012

 

331.990

%12,0

3.601.427

-%15,5

3.933.417

-3.269.438

 

 

 

  

2011/2012 DÖNEMİ DIŞ TİCARETİMİZDE BAŞLICA ÜRÜN GRUPLARI

 

Türkiye’nin Japonya’ya İhracatında Başlıca Ürün Grupları

SITC 

Ürün Adı

2011 ($)

2012  ($)

Değ

65

TEKSTİL ELYAFI VE MAMULLERİ

50.896.031

52.340.178

2,8%

05

SEBZELER,MEYVALAR VE MAMULLERİ

36.815.506

47.809.018

29,9%

03

BALIKLAR,BALIK MÜSTAHZARLARI

41.911.193

45.996.642

9,8%

84

GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI

20.250.400

29.985.794

48,1%

33

TAŞKÖMÜRÜ KATRANI VE HAM PETROLDEN ÜRÜNLER

647.684

16.850.439

2501,7 %

04

HUBUBAT VE MAMULLERİ

11.859.445

16.345.269

37,8%

52

ANORGANİK

KİMYASALLAR,RADYOAKTİF,NADİR

ELEMENTLERİN BİLEŞİKLERİ

17.169.638

14.448.020

-15,9%

78

KARA ULAŞIM ARAÇLARI

10.771.157

14.378.631

33,5%

27

MİNERAL MADDELER,GÜBRE HAM MADDELERİ

13.037.049

10.184.344

-21,9%

42

BİTKİSEL YAĞLAR

9.866.970

9.876.715

0,1%

 

İLK 10 TOPLAM

213.225.073

258.215.050

21,1%

 

ÜLKE TOPLAM

296.413.302

331.990.000

12%

          

Türkiye’nin Japonya’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları 

 

 

SITC

Ürün Adı

2011 ($)

2012 ($)

Değ 

72

BELİRLİ SANAYİ KOLLARINDA KULLANILAN

MAKİNA VE CİHAZLAR

604.789.236

651.620.273

7,7%

78

KARA ULAŞIM ARAÇLARI

727.796.908

482.110.073

-33,8%

67

DEMİR VE ÇELİK

300.516.394

363.387.664

20,9%

77

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR

296.277.185

258.100.108

-12,9%

74

DEĞİŞİK SANAYİ KOLLARINDA KULLANILAN

MAKİNA VE CİHAZLAR

282.456.803

224.855.740

-20,4%

71

ENERJİ ÜRETEN MAKİNA VE CİHAZLAR

224.469.502

176.015.934

-21,6%

79

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI

438.828.727

173.360.174

-60,5%

87

MESLEKİ,İLMİ CİHAZLAR,KONTROL ALET VE CİHAZLARI

180.767.459

167.290.100

-7,5%

75

BÜRO MAKİNALARI,BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI

132.291.905

120.263.491

-9,1%

73

METAL İŞLEME MAKİNALARI

146.826.689

118.142.733

-19,5%

 

İLK 10 TOPLAM

3.335.020.808

2.735.146.290

-18,0%

 

ÜLKE TOPLAM

4.263.730.434

3.601.427.000

-15,5%

 

                  

YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER

 

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

RG Tarih ve

No’su

Ticaret ve Tediye Anlaşması

08/02/1955

03/01/1956

Çifte         Vergilendirmenin          Önlenmesi

Anlaşması

12/02/1992

16/01/1993,

21467

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

08/03/1993

13/11/1994,

22110

Türkiye ile Japonya Arasında Ekonomik

İşbirliği Mutabakat Zaptı

19/07/2012

 

 

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr