Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demografik Göstergeler İstihdam ve İşszilik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

İstihdam ve İşsizlik

4/a sigortalı çalışan sayısı Türkiye’de Ağustos 2018’de 14.482.653 kişi iken, Ağustos 2019’da 362.988 kişi azalarak 14.119.665’e düşmüştür. Adıyaman’da ise Ağustos 2018’de 53.107 olan 4/a sigortalı işçi sayısı, 19 kişi artarak 53.126’ya yükselmiştir.

 

 

Tablo 1: Toplam Sigortalı Çalışan (4/a) Sayısı

 

Ağustos 2019

Ağustos 2018

Ağustos 2019-2018

Değişim (%)

Türkiye

14.119.665

14.482.653

-362.988

-2,5

Adıyaman

53.126

53.107

19

0,04

Kaynak: TÜİK

Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gerekleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, 4/a sigortalı kadın çalışan sayısı, Adıyaman’da 2018 Ağustos ayında 11.300 kişi iken, 2019 Ağustos ayında 2.545 kişi artarak 13.845’e yükselmiştir. TRC1 Bölgesinin kadın istihdamındaki oransal artışına bakıldığında en yüksek artış %22,5 ile Adıyaman’da gerçekleşmiştir. Adıyaman’da kadın istihdamındaki artışın, İl ekonomisinde önemli payı olan giyim ve tekstil sektörlerinin varlığından kaynaklanmaktadır.

 

 

Tablo 2: Kadın Sigortalı Çalışan (4/a) Sayısı

 

Ağustos 2019

Ağustos 2018

Ağustos 2019-2018

Değişim (%)

Türkiye

4.262.113

4.145.594

116.519

2,8

Adıyaman

13.845

11.300

2.545

22,5

Gaziantep

57.328

50.669

6.659

13,1

Kilis

4.881

5.278

-397

-7,5

Kaynak: TÜİK

 

Adıyaman ilinin İşsizlik ile ilgili temel göstergelerine bakıldığında; Türkiye ortalamasının üstünde bir işsizlik oranına sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin kayıtlı işsizlerinin genç nüfusa oranı %8,14 iken, Adıyaman’da bu oran %10,13’tür.

 

 

Tablo 3: 15-24 Yaş Aralığı Kayıtlı İşsizlik Verileri 2018

 

Kayıtlı İşsiz

Nüfus

15-24 Yaş Aralığı

Kayıtlı İşsizlerin Genç Nüfusa Oranı

Erkek

Kadın

Toplam

Türkiye

548.624

506.926

1.055.550

12.971.396

%8,14

TRC1

25.887

20.489

46.376

490.757

%9,45

Adıyaman

5.736

5.476

11.212

110.629

%10,13

Kaynak: TÜİK


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr