Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

işgücü, İstihdam ve İşsizlik

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinden oluşan TRC1 bölgesinin 2014-2017 yılları arasında işgücüne katılım oranı önemli bir artış göstermesine rağmen bu dönem aralığında Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bölgenin en yüksek işgücüne katılım oranı 2017 yılında %50,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Bölgenin 2014-2017 yılları arasındaki istidahdam oranı %38-39 aralığında bir seyir göstererek Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bölgenin en yüksek istihdam oranı 2017 yılında %39,8, en düşük istihdam oranı ise 2016 yılında %38,7 olarak gerçekleşmiştir.

Bölgenin aynı dönem işsizlik durumu incelendiğinde genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizlik oranına sahip olmakla birlikte, 2017 yılı işsizlik oranının en yüksek yıl olduğu olup %15,1 seviyesine yükselmiştir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr