Türkçe | English

Kurumsal

Adıyaman Dış Ticaret Yapısı

2018 yılı TUİK verilerine göre Adıyaman’da gerçekleşen toplam ihracat tutarı 81.297.967 dolar’dır. Toplam ihracat tutarı içindeki en büyük paya %29 ile Örme Giyim Eşyası ihracatı sahiptir. İkinci sırada Hububat ürün ihracatı yer almakta olup, toplam ihracat içindeki payı %22’dir.2010-2017 yılları arasında Adıyaman’ın ihracat rakamlarını incelediğimizde, ihracat rakamlarında firma sayısında yaşanan artışa paralel bir artışın olduğunu görmekteyiz. İhracat rakamları 2015 yılında son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaşıp olup, 542.849.875 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015-2016 yıllarında yaşanan artış sonraki yıllarda devam etmemiştir. Bu döneminde görülen ihracat artışının en temel nedeni artan firma sayısı olmakla beraber, uygulanan ihracat politikaları ve olumlu ekonomik konjonktürdür. İhracat yapılan İlk On Ülke arasında Romanya, Ukrayna, Polonya, İran, Irak, Slovakya, Almanya, Letonya, Litvanya  ve Estonya yer almaktadır. 

 

 2018 TUİK verilerine göre Adıyaman Fasıl bazında ihracat rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

FASIL

FASIL ADI

İHRACAT MİKTARI ($)

SEKTÖRÜN İL

İHRACATINDAKİ PAYI (%)

61

Örme giyim eşyası ve aksesuarı

23.735.166

29

62

Hububat

17.742.980

22

10

Eczacılık Ürünleri

9.963.414

12

7

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

5.726.779

7

94

Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar

4.637.895

6

30

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

2.887.349

4

84

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat

2.808.372

3

60

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları

2.585.755

3

 

Diğer

11.337.281

14

TOPLAM

81.425.317

100

2018 yılı verilerine göre Adıyaman’ın toplam ithalat tutarı 41.835.371 dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ithalat içindeki %31 ağırlığı ile pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ithalatı yapılan ürünlerin başında gelmektedir. Bunun dışında canlı hayvan, radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları, kimyasal madde ve ürünler, tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat, kâğıt ve kâğıt ürünleri, giyim eşyası, metalik olmayan diğer mineral ürünleri ithalatı yapılan diğer ürünleri oluşturmaktadır.Adıyaman’ın ithalat rakamları incelendiğinde oldukça dalgalı bir eğilim gösterdiği görülmektedir. 2010-2017 dönemleri arasında 2012 yılı 35.585.231 dolar ile yedi yılın en düşük ithalat oranının gerçekleştiği yıl olmuştur. 2012 yılında ithalatta başlayan daralmanın 2017 yılında ulaşılan 89.071.727 dolar ile son bulduğunu söylemek mümkündür.

 

2018 Yılı TUİK verilerine göre Adıyaman İlinin Fasıl bazında ithalat rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FASIL

FASIL ADI

İTHALAT MİKTARI ($)

SEKTÖRÜN İL

İTHALATINDAKİ PAYI (%)

52

Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat

12.841.600

31

85

Canlı hayvanlar

8.753.909

21

84

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları

8.287.690

20

39

Plastikler ve mamulleri

4.409.963

11

1

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

2.215.843

5

94

Sentetik ve suni devamsız lifler

902.694

2

68

Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam, parça ve aksesuarı

754.630

2

70

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

748.793

2

 

Diğer

2.920.246

6

TOPLAM

41.835.371

100

 

 

İthalat yapılan ülkeler arasında Fransa, Brezilya, Hindistan, Togo, Hollanda, Tayvan, Avustıralya, Çek Cumhuriyeti,Mısır ve Avusturya  yer almaktadır.Adıyaman 2012 yılını izleyen yıllarda, düşük ithalat ve yüksek ihracat rakamları ile son derece olumlu bir performans göstermiş ve dış ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası 2014 yılında yaklaşık 7 kat, 2015 yılında 13 kat olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Adıyaman’ın son yıllarda ihracattaki başarısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr