Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Tarihçe Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Adıyaman Dış Ticaret Yapısı

2017 yılı TUİK verilerine göre Adıyaman’da gerçekleşen toplam ihracat tutarı 131.622.788 dolar’dır. Toplam ihracat tutarı içindeki en büyük paya %51,14 ile Giyim Eşyası ihracatı sahiptir. İkinci sırada Tarım ve Hayvancılık ürün ihracatı yer almakta olup, toplam ihracat içindeki payı %19,80’dir.2010-2017 yılları arasında Adıyaman’ın ihracat rakamlarını incelediğimizde, ihracat rakamlarında firma sayısında yaşanan artışa paralel bir artışın olduğunu görmekteyiz. İhracat rakamları 2015 yılında son 7 yılın en yüksek rakamlarına ulaşıp olup, 542.849.875 Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2015-2016 yıllarında yaşanan artış sonraki yıllarda devam etmemiştir. Bu döneminde görülen ihracat artışının en temel nedeni artan firma sayısı olmakla beraber, uygulanan ihracat politikaları ve olumlu ekonomik konjonktürdür. İhracat yapılan ülkeler bakımından 28.060.394 dolar ile birinci sırada Macaristan, ikinci sırada 21.468.302 dolar ile Irak, 20.544.351 dolar ile Polonya üçüncü sırada yer almaktadır. 

 

2017 Yılı TUİK verilerine göre Adıyaman İlinin sektör bazında ihracat rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

S

Ürün Grubu

İhracat Tutarı

1

Tarım ve hayvancılık

26.068.774

2

Ormancılık ve tomrukçuluk

6.093

3

Balıkçılık

12.220

4

Metal cevherleri

16.000

5

Taş ocakçılığı ve diğer madencilik

711.060

6

Gıda ürünleri ve içecek

2.401.271

7

Tekstil ürünleri

19.789.299

8

Giyim eşyası

67.322.585

9

Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı

911.381

10

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler

17.392

11

Kâğıt ve kâğıt ürünleri

57.202

12

Basım ve yayım; plak, kaset vb.

28.723

13

Kimyasal madde ve ürünler

2.855.259

14

Plastik ve kauçuk ürünleri

247.647

15

Metalik olmayan diğer mineral ürünler

417.726

16

Ana metal sanayi

557.418

17

Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)

377.464

18

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat

1.493.881

19

Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları

971

20

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar

905.523

21

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları

28.761

22

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat

35.914

23

Motorlu kara taşıtı ve römorklar

880.914

24

Diğer ulaşım araçları

102

25

Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler

6.086.693

26

Atık ve hurdalar

358.286

27

Eğlence, kültür ve sporla ilgili faaliyetler

34.229

 

Toplam

131.622.788

 

2017 yılı verilerine göre Adıyaman’ın toplam ithalat tutarı 89.071.727 dolar olarak gerçekleşmiştir. Toplam ithalat içindeki %40 ağırlığı ile tarım ve hayvancılık ürünleri, ithalatı yapılan ürünlerin başında gelmektedir. Bunun dışında radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları, kimyasal madde ve ürünler, tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat, kâğıt ve kâğıt ürünleri, giyim eşyası, metalik olmayan diğer mineral ürünleri ithalatı yapılan diğer ürünleri oluşturmaktadır.Adıyaman’ın ithalat rakamları incelendiğinde oldukça dalgalı bir eğilim gösterdiği görülmektedir. 2010-2017 dönemleri arasında 2012 yılı 35.585.231 dolar ile yedi yılın en düşük ithalat oranının gerçekleştiği yıl olmuştur. 2012 yılında ithalatta başlayan daralmanın 2017 yılında ulaşılan 89.071.727 dolar ile son bulduğunu söylemek mümkündür.

 

2017 Yılı TUİK verilerine göre Adıyaman İlinin sektör bazında ithalat rakamları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

S

Ürün Adı

İthalat Tutarı

1

Tarım ve hayvancılık

35.631.024

2

Tekstil ürünleri

418.629

3

Giyim eşyası

22.031

4

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); hasır vb. örülerek yapılan maddeler

130

5

Kâğıt ve kâğıt ürünleri

16.435

6

Basım ve yayım; plak, kaset vb.

10.800

7

Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar

18.283

8

Kimyasal madde ve ürünler

5.528.387

9

Plastik ve kauçuk ürünleri

1.510.775

10

Metalik olmayan diğer mineral ürünler

2.885.014

11

Ana metal sanayi

217.392

12

Metal eşya sanayi (makine ve teçhizatı hariç)

1.622.351

13

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat

10.876.158

14

Büro, muhasebe ve bilgi işleme makinaları

46.143

15

Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makina ve cihazlar

3.944.448

16

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları

23.474.037

17

Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat

1.961.932

18

Motorlu kara taşıtı ve römorklar

344.873

19

Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler

412.279

20

Atık ve hurdalar

130.606

 

Toplam

89.071.727

 

 

İthalat yapılan ülkeler sıralamasında 13.447.450 dolar ile Tayland birinci sırada, 10.991.413 dolar ile Çin ikinci sırada, üçüncü sırada ise 10.678.717 dolar ile Burkina Faso yer almaktadır.Adıyaman 2012 yılını izleyen yıllarda, düşük ithalat ve yüksek ihracat rakamları ile son derece olumlu bir performans göstermiş ve dış ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası 2014 yılında yaklaşık 7 kat, 2015 yılında 13 kat olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Adıyaman’ın son yıllarda ihracattaki başarısının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr