Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demografik Göstergeler İstihdam ve İşszilik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Genel Değerlendirme

Adıyaman, Gaziantep ve Kilis ile birlikte metropol bir bölgeyi oluşturmakta ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisine göre, jeo-stratejik konumunun da katkısıyla önemli bir gelişme odağı ve çekim merkezi konumundadır. Uzun bir geçmişe dayan ticaret kültürü ve yüksek tarım potansiyeli yanında turizm, yenilebilir enerji ve maden sektörlerindeki imkân ve altyapısı ile ilimiz ülke kalkınması açısından büyük potansiyele sahip durumdadır. İlin sahip olduğu bu sektörel ve ekonomik çeşitlilik, ulusal sınırların da ötesinde uluslararası ölçekte ilgi uyandırma gücüne sahiptir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr