Türkçe | English

Kurumsal

HEDEF ÜLKELER

Amerika Ülke Raporu Venezuela ABD Arjantin Brezilya Kanada Kolombiya Küba Meksika Peru Şili Asya Pasifik Ülke Raporları Afganistan Avustralya Bangladeş Çin Endonezya Filipinler Güney Kore Hindistan Hong Kong Japonya Malezya Moğolistan Pakistan Senegal Singapur Vietnam Yeni Zela Taylant Avrasya Ülke Raporları Moldova Özbekistan Rusya Tacikistan Türkmenistan Ukrayna Azerbaycan Belarus Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Avrupa Ülke Raporları Almanya Arnavutluk Avusturya Belçika Bosna-Hersek Bulgaristan Danimarka Çek Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İngiltere İrlanda İspanya İsveç İsviçre İtalya Karadağ KKTC Kosova Litvanya Macaristan Makedonya Norveç Polonya Portekiz Romanya Sırbistan Slovakya Slovenya Yunanistan Ortadoğu-Kuzey Afrika Ülke Raporları BAE Bahreyn Cezayir Fas Filistin Irak İran İsrail Katar Kuveyt Libya Lübnan Mısır Umman Suudi Arabistan Suriye Tunus Ürdün Yemen Sahra Altı Afrika Ülke Raporları Angola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Gana Güney Afrika Güney Sudan Cumhuriyeti Kamerun Kenya Mali Mozambik Nijerya

FRANSA

 

 

 

1.GENEL BİLGİLER (2011) 

 

 

 

 

RESMİ ADI 

Fransa Cumhuriyeti

BAŞKENT

Paris 

RESMİ DİL

Fransızca

BAĞIMSIZLIK TARİHİ

1958 (5. Cumhuriyet)

DEVLET BAŞKANI

François Hollande

HÜKÜMET BAŞKANI

Jean Marc Ayrault

DİN

Katolik (%83), Müslüman (%10), Protestan (%2),

Yahudi, (%1)

 

YÜZÖLÇÜMÜ           

543.965 km²

NÜFUS

64,35 Milyon (Paris Tic. Müş.)

YILLIK NÜFUS ARTIŞI

%0.5

ORTALAMA ÖMÜR

81.19

OKUMA YAZMA ORANI

%99

ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA KURULUŞLAR

G-20, G-5,G-7,G-8,G-10, NATO, OSCE,OECD,

UN, DTÖ

Kaynak: EIU, CIA Factbook

 

 

 

2.TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2011)

 

GSYİH (Nominal)

2.777 milyar ABD dolar (2011)

2.622 milyar ABD dolar (2012 tahmin)

2.671 milyar ABD dolar (2013 tahmin)

GSYİH BÜYÜME (Reel)

%1,7 (2011)

%0,1 (2012 Tahmin)

%0,1 (2013 Tahmin)

KİŞİ BAŞINA GSYİH

(Satın Alma Gücü Paritesine

Göre)

36.164 Dolar (Tahmin)

36.634 Dolar (2012 Tahmin)

37.245 Dolar (2013 Tahmin)

İHRACAT

589,7 Milyar ABD Doları 

564,6 Milyar ABD Doları (2012 tahmin)

587,6 Milyar ABD Doları (2013 tahmin)

İTHALAT

692 Milyar ABD doları 

652,4 Milyar ABD doları (2012 tahmin)

666 Milyar ABD doları (2013 tahmin)

ENFLASYON ORANI

%2,3, 2.2 (2012 tahmin), 1.6 (2013 tahmin)

DIŞ BORÇ

5,633  Trilyon ABD Doları

TOPLAM REZERVLER

171,9  Milyar ABD Doları

TOPLAM YABANCI SERMAYE

STOĞU

1,201 Trilyon ABD Doları

TOPLAM İŞGÜCÜ

29,6 milyon kişi (2010)

İŞSİZLİK ORANI

%9,2

PARA BİRİMİ – PARİTESİ

1 Avro=1.29 ABD Doları

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA KOLAYLIĞI SIRALAMASI

29  (2012 sıralaması)

GSYİH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Tarım %1,8, Sanayi %18,7, Hizmetler %79,4

 

DOĞAL KAYNAKLAR

Kömür, demir cevheri, boksit

BAŞLICA SANAYİ DALLARI

Makine,     kimya,      otomobil,      metalürji,      uçak,

elektronik, tekstil, gıda işleme

 

BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM

Buğday, tahıl, şeker pancarı, patates, şaraplık üzüm, sığır, süt ürünleri, balık

 

 

 

 

 

Kaynak:Ka   EIU, CIA Factbook

 

 

 

3.FRANSA’DA EKONOMİK DURUM (Milyar Dolar)

 

 

 

Yıllar

GSYİH

(Trilyon

ABD

Doları )

Büyüme

Oranı 

(%)

Kişi Başına

Gelir** 

(Dolar)

Enflasyon

Oranı 

(%)

İhracat

(Milyar

Dolar)

İthalat

(Milyar

Dolar)

2005

2,1

2,0

30.535

2,0

439,5

467,3

2006

2,3

2,4

31.760

1,7

484,8

522,9

2007

2,6

2,3

33.485

1,5

548,5

605,3

2008

2,9

0,1

34.024

2,8

605,3

692,6

2009

2,7

-2,5

33.231

0,1

473,9

535,8

2010

2,6

1.5

33.735

1,7

518,7

591,1

2011

2,8

1.7

36.164

2,3

589,7

692,0

2012*

2,62

0,1

36.634

2,2

564,6

652,4

2013*

2,67

0,1

37.245

1,6

587,6

666

Kaynak:Economic Intelligence Unit     *EİU Tahmin    ** Satın Alma Paritesine Göre

 

 

 

 

 

 

4.FRANSA’NIN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER 

 

 

İhracatında Başlıca Ürünler: 

Makineler ve ulaşım araçları, uçak, plastik, kimyasallar, eczacılık ürünleri, mineraller, demir çelik, içecekler

İthalatında Başlıca Ürünler:

Makineler ve donanımları, araçlar, mineraller, ham petrol, uçak, plastikler, kimyasallar, yiyecek-içecekler

İhracatında Başlıca Ülkeler:

Almanya %16,8, İtalya %8,3, İspanya

%7,5, Belçika %7,4, 

Türkiye %1,5

İthalatında Başlıca Ülkeler:

Almanya %19, Belçika %11,2,

İtalya%7,7, Hollanda%7,4,

İspanya%6,7, Türkiye %1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE-FRANSA İKİLİ İLİŞKİLERİ

 

 

 

 

A.TÜRKİYE-FRANSA TİCARİ İLİŞKİLERİ

 

 

1.İkili Ticaret Verileri

                                                                                                                 (1.000 Dolar)

YILLAR

İHRACAT (FOB)

DEĞİŞİM (%)

İTHALAT

(CIF)

DEĞİŞİM (%)

HACİM

DENGE

2006

4.604.349

21

7.239.953

23

11.844.302

-

2.635.604

2007

5.974.462

29,8

7.849.708

8,4

13.824.170

-

1.875.246

2008

6.617.511

10,7

9.022.015

14,9

15.639.526

-

2.404.504

2009

6.208.801

-6,1

7.091.795

-21,4

13.296.018

-872.036

2010

6.054.499

-2,77

8.176.599

15,29

14.213.328

-

2.139.402

2011

6.805.821

12,45

9.229.557

12,87

16.035.378

-2.423.736

2011

6.805.821

 

9.229.557

 

16.035.378

-2.423.736

2012

6.202.266

-8,87

8.664.843

-6,12

14.867.109

-2.462.577

2012-5

2.565.647

-11,5

3.802.974

-8,5

6.368.622

-1.237.327

2013-5

2.592.946

1,1

3.426.781

-9,9

6.019.728

-833.834

                                                           

 

İHRACATÇI BİRLİKLERİ KAYITLARI

 

İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre, 1 Ocak-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında ülkemizden Fransa’ya gerçekleştirilen toplam ihracat 2.1 milyar dolardır

 

2.İkili Ticari İlişkiler Değerlendirmesi 

 

2009’da etkisini artıran kriz Türkiye-Fransa ikili dış ticaretini de olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %6,1 oranında azalmış ve 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında bir önceki yıla oranla %2,7 azalarak 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2011 yılında %12,4’lük artışla 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Fransa’dan ithalatımız, 2011 yılında 2010 yılına kıyasla %12,87 oranında yükselmiş ve 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ticaret hacmimiz 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2012 yılı  istatistiklerine göre, Fransa’ya ihracatımız 2011 yılına göre %8,87 oranında azalarak 6,8 milyar dolardan 6,2 milyar dolar olmuş, Fransa’dan ithalatımız ise % 6,12 oranında azalarak 9,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara gerilemiştir.

 

 

3.İkili Ticari ve Ekonomik İlişkilerimiz Hakkında Bulgular 

 

 • 2011 yılında 6,8 milyar dolarlık ihracat rakamı (2010 yılına göre % 12,4 artış)

 

 • 2011 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 5. ülke (Toplam ihracattaki payı % 5) 

 

 • 2011 yılında 9,2 milyar dolarlık ithalat rakamı ile en fazla ithalat yaptığımız 7. ülke (toplam ithalattaki payı ise % 4,5 ) 

 

 • 2011 yılı Fransa - Türkiye arasındaki toplam dış ticaret hacmi ise yaklaşık 16 milyar dolar,

 

 • 2002–2011 yılların arasında ihracatımızda %219’luk artış söz konusu (2,1 milyar dolardan 6,8 milyar dolar düzeyine yükselmiş, ancak toplam ihracatımız içerisindeki payı %6’dan %5’e gerilemiştir.)

 

 • İkili ticarette uzun yıllardır Türkiye aleyhine görülen dış ticaret açığı söz konusu, (2011 yılı itibariyle 2,4 milyar dolar)

 

 • Fransa’nın 2011 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında;

 

-            870210: Dizel/Yarı Dizel Motorlu Toplu Yolcu Taşıtları :%32’si ( 277 Milyon.$) 

-            080222: Fındık (Kabuksuz): %80,7’si (110,2 Milyon.$)

-            611595: Çorap; Pamuktan (Örme): %34,2’si (104,3 Milyon.$)

-            630260: Tuvalet ve Mutfak Bezleri :%29,9’u (80,9 Milyon.$)

-            870821: Kara Taşıtları İçin Emniyet Kemerleri: %56,2’si (52,4 Milyon.$)

-            630532: Ambalaj İçin Torba ve Çuval : %34,3’ü (46,5 Milyon.$)

-            0806020: Kuru Üzüm: %60,4’ü (38,3 Milyon.$)

-            080420: İncir (Taze/Kurutulmuş): %63,8’i (32,7 Milyon.$)

-            081310: Kuru Kayısı: %97,9’u (31,7 Milyon.$)

-            570500: Diğer Halı ve Yer Kaplamaları: 28,1’i (30 Milyon.$)

-            680221: Mermer, Traverten ve Su Mermeri :%50,6’sı (25,1 Milyon.$)

-            620891: Kadın/Kız Çocuk İçin Diğer İç Giyim Eşyası; Pamuktan: %52,4’ü (18,5 Milyon.$)

-            841829: Ev Tipi Diğer Buzdolapları:%34,7’si (17 Milyon.$)

-            520299: Pamuk Döküntüleri, Diğer:%29,5’i (14,5 Milyon.$) - 283620: Sodyum Karbonat:%23,1’i (13,7 Milyon.$)

-            590220: Poliester Esaslı İç-Dış Lastiği Mensucatı: %24,4’ü (11,8 Milyon.$)

-            721810: Paslanmaz Çelik :%46,6’sı (9,4 Milyon.$)

-            890400: Römorkörler ve İtici Gemiler: %39,7’si (8,6 Milyon.$)

-            600622: Diğer Örme Mensucat :%39,7’si (8,2 Milyon.$)

-            740829: Diğer Bakır Alaşımlarından Olan Teller:%25,1’i (7,7 Milyon.$)

-            284019: Diğer Disodyum Tetraborat: %54,4’ü (6,3 Milyon.$)

-            730539: Demir/Çelikten Diğer Dikişli Borular:%44,3’ü (5,4 Milyon.$)

-            551120: Diğer İplik-: %43,4’ü (5,1 Milyon.$)

-            200830: Turunçgil Konserveleri: %22,8’i (4,9 Milyon.$)

-            730519: Demir/Çelikten Diğer Dikişli, Perçinli İnce, Kalın Borular: %34,2’si (4,8 Milyon.$)

-            400912: Boru/Hortum; Vulkanize Kauçuktan: %20,4’ü (4,5 Milyon.$)

-            551110: Diğer İplik-:%35,2’si (3,7 Milyon.$)

-            860699: Diğer Yük Vagonları:%46,8’i (3,6 Milyon.$)

-            030760: Salyangozlar : %20,3’ü (3,6 Milyon.$)

-            511111: Dokunmuş Mensucat : %35,7’si (3,2 Milyon.$)

-            620791: Erkek/Erkek Çocuk İçin Diğer İç ve Gece Giyim Eşyası: %37,9’u (3,1 Milyon.$)

-            730590: Demir/Çelikten Diğer İnce, Kalın Boru :%42,6’sı (2,7 Milyon.$)

-            251310: Sünger Tası, Zımpara Tası: %49,4’ü (2,6 Milyon.$)

-            847629: Diğer Otomatik İçecek Satış Makineleri: %48,1’i (2,5 Milyon.$)

 

Türkiye’den yapılmaktadır.

 

 • Fransa’da faaliyette bulunan Türk firmalarının ağırlıklı olduğu sektörler: mobilya ve teçhizat, tekstil ve giyim, ulaştırma, depolama, lojistik, muhtelif hizmetler (restorasyon, tamir ve onarım), kimyasal ürünler (ambalaj), otomobil yedek parça üretimi, tarım ve gıda ürünleri pazarlama, cam ve seramik gereçler

 

 • Fransa’daki Türk firmalarının faaliyet yerleri: Ile de France, Nord Pas de Calais, Alsace, Marsilya, Rhon Alpes Bölgesi (Lyon), Aquitaine, Champagne, Ardenne,

 

 • 2012 yılında Fransa’dan Ocak-Kasım dönemde giriş yapan doğrudan yatırım miktarı ise 92 milyon dolar (T.C.Merkez Bankası )

 

 • Türkiye’de yerleşik Fransız firmalarının önemli bölümü otomotiv ve yan sanayi, perakende dağıtım, sigortacılık, gıda ve çimento gibi sektörlerde faaliyet göstermekte, (Renault, Peugeot, Valeo, Lafage, Danone, Carrefour, Axa, Groupama, BNP Paribas ve DF Suez)

 

 • Fransa Yatırım Ajansı Türkiye şubesini 2010 yılı Temmuz ayında açmıştır.  

 

 

 4.Verilebilecek Mesajlar

 

 • Karşılıklı yatırımların arttırılarak Akdeniz bölgesinde üçüncü ülkelere yönelik işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve iki ülkenin ekonomi ve kalkınma politikalarıyla uyumlu olarak özel sektörler arasındaki ticari ve sınaî işbirliğinin teşvik edilmesi yararlı olacaktır. 

 

 • 3 Okyanusa yayılmış eski sömürgelerle ekonomik ve ticari bağları bulunan Fransız firmalar ile son yıllarda farklı ihraç pazarlarındaki etkinliklerini her geçen gün artıran Türk firmalarının karşılıklı fayda temelinde ortak altyapı ve ticaret projelerinde birlikte hareket edilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede özellikle Afrika kıtasında

Fransız firmalarıyla ülkemiz firmaları arasında işbirliği imkânlarının araştırılması amacıyla bir program düzenlenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

 

 • Benzer şekilde, ülkemiz firmalarının oldukça etkin olduğu Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarında da benzer işbirliği modellerinin oluşturulabileceği düşünülmektedir.

 

 • Diğer birçok AB ülkesi gibi Fransa’nın da orta ve uzun vadede karşı karşıya kalacağı en önemli sorunların başında “nüfus yaşlanması” gelmektedir. Fransa pazarında önümüzdeki dönemde tüketici ve buna bağlı talep yapısının bu yaşlanma trendine göre esaslı bir şekilde değişmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemiz için, Fransa pazarında yeni niş alanları ortaya çıkaracaktır. (Yaşlı nüfus için hayatı kolaylaştıracak ev içi ekipman ve dekorasyon, doğal-sağlıklı yaşam temalı tarım ürünleri vb.) 

 

 • Nüfusun yaşlanması ve ortalama yaşam düzeyinin artmasıyla beraber sağlık harcamaları kültürel olarak ağırlık kazanmakta (doktora sık olarak başvurulmakta, aşırı ilaç tüketilmekte) ve sağlık harcamalarının GSMH içindeki payı OECD ortalamasının üzerinde olup ABD’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin de son dönemde sağlık turizminde öne çıkan ülkeler arasında olduğu ve Avrupa ülkelerine kıyasla söz konusu sektörde benzer kalite yanında fiyat avantajı bulundurduğu göz önüne alındığında bu alanda işbirliğine gidilmesinde fayda görülmektedir.

 

 • Önümüzdeki dönemde dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerinin gelişmesi, ihracata yönelmesi ve dışa açılması konularına ağırlık vereceği öngörülmektedir. Bu noktada, Türk partnerlerle ve özellikle de KOBİ’lerle kurulabilecek işbirliklerinin yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülmekte olup söz konusu fırsatların Fransa, Türkiye ya da üçüncü ülkelere yönelik olması beklenmektedir. (Müşavir Raporu) 

 

5.İkili Ticarette Başlıca Ürünler

 

İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011–2012)

 

SITC Kodu

SITC Seviye 4 Adı

2011 ($)

2012 ($)

Değişim (%)

Payı (%)

78

KARA ULAŞIM ARAÇLARI

2.275.158.311

2.059.795.174

-9,47%

33,21%

7812

İÇTEN YANMALI MOTORLU OTOMOBİLLER VD.,ELEKTRİK MOTORLU TAŞITLAR VD.

1.148.615.573

1.063.661.548

-7,40%

17,15%

7821

EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR

533.565.162

373.294.824

-30,04%

6,02%

84

GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI

1.091.708.673

896.070.961

-17,92%

14,45%

8454

ÖRME TİŞÖRT,FANİLA,ATLET,KAŞKORSE VE DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI

234.359.189

200.061.719

-14,63%

3,23%

8453

ÖRME KAZAK,SÜVETER,HIRKA,YELEK VB.EŞYA

131.295.019

106.764.942

-18,68%

1,72%

77

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR

626.645.600

718.533.947

14,66%

11,59%

7752

DIŞ KAPILARI BİRDEN FAZLA KOMBİNE SOĞUTUCU-DONDURUCULAR

170.914.020

162.991.381

-4,64%

2,63%

7758

ELEKTRİKLİ ISITICILAR,KURUTMA MAKİNALARI,ÜTÜLER VB.

89.520.693

85.758.070

-4,20%

1,38%

5

SEBZELER,MEYVALAR VE MAMULLERİ

380.881.426

366.644.047

-3,74%

5,91%

577

CEVİZLER,SERT KABUKLU MEYVALAR

179.897.769

176.326.189

-1,99%

2,84%

589

MEYVA VE YENİLEN BİTKİ KONSERVELERİ-DİĞER

41.133.527

40.452.484

-1,66%

0,65%

65

TEKSTİL ELYAFI VE MAMULLERİ

402.724.114

309.470.774

-23,16%

4,99%

6584

YATAK ÇARŞAFLARI,MASA ÖRTÜLERİ,TUVALET VE MUTFAK BEZLERİ

128.812.575

96.723.823

-24,91%

1,56%

6581

AMBALAJ İÇİN TORBA VE ÇUVALLAR

51.602.525

42.926.198

-16,81%

0,69%

76

HABERLEŞME,HAYAL-SES KAYIT CİHAZLARI

242.133.907

232.567.483

-3,95%

3,75%

7611

RENKLİ TELEVİZYON ALICILARI

232.903.077

223.206.042

-4,16%

3,60%

7612

SİYAH-BEYAZ,TEK RENKLİ TELEVİZYON ALICILARI

4.978.998

6.311.224

26,76%

0,10%

69

METALLERDEN NİHAİ ÜRÜNLER

240.967.562

224.632.292

-6,78%

3,62%

6996

DEMİR,ÇELİKTEN FİLİKA DEMİRİ,ÇAPA,DÖKME EŞYA VE ÇEŞİTLİ EŞYA

66.981.667

69.584.686

3,89%

1,12%

6973

DEMİR,ÇELİK VE BAKIRDAN PİŞİRME,ISITMA CİHAZLARI

35.146.512

31.164.364

-11,33%

0,50%

89

ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA

123.221.597

146.088.822

18,56%

2,36%

8973

GÜMÜŞ,KIYMETLİ METALLERLE KAPLI GÜMÜŞ,İNCİLİ EŞYA

14.141.608

40.609.548

187,16%

0,65%

8932

PLASTİK KÜVET,DUŞ,LAVABO,BİDE,SU DEPOSU VB.HİJYENİK EŞYA,İNŞAAT MALZ.

21.697.948

23.236.548

7,09%

0,37%

66

METAL DIŞI MİNERAL MAMULLER

148.093.027

141.397.314

-4,52%

2,28%

6613

TABİİ TAŞLAR,İŞLENMİŞ TAŞLAR

41.929.949

41.724.450

-0,49%

0,67%

6624

İNŞAAT TUĞLALARI,SERAMİK BORULAR,KAROLAR,MOZAİK

27.187.687

28.089.882

3,32%

0,45%

74

DEĞİŞİK SANAYİ KOLLARINDA KULLANILAN MAKİNA VE CİHAZLAR

141.601.186

123.564.576

-12,74%

1,99%

7414

VİTRİN,TEZGAH VB TİPİ SOĞUTUCU VE DONDURUCULAR,AKSAMI,PARÇALARI

14.625.374

15.060.792

2,98%

0,24%

7461

BİLYALI RULMANLAR

22.033.331

14.364.409

-34,81%

0,23%

 

İLK 10 TOPLAM

5.673.135.403

5.218.765.390

 

 

 

ÜLKE TOPLAM

6.805.821.456

6.202.266.881

-8,87%

 

 

 

 

İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011–2012)

 

SITC Kodu

SITC Seviye 4 Adı

2011 ($)

2012 ($)

Değişim (%)

Payı (%)

78

KARA ULAŞIM ARAÇLARI

1.756.573.900

1.405.312.637

-20,00%

16,22%

7843

MOTORLU KARA TAŞITLARININ AKSAM VE PARÇALARI,AKSESUARI

876.744.031

695.096.231

-20,72%

8,02%

7812

İÇTEN YANMALI MOTORLU OTOMOBİLLER VD.,ELEKTRİK MOTORLU TAŞITLAR VD.

635.247.354

510.576.048

-19,63%

5,89%

79

DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI

608.774.381

757.309.256

24,40%

8,74%

7924

UÇAKLAR,DİĞER HAVA TAŞITLARI-BOŞ AĞIRLIĞI>15000 KG

531.870.846

631.126.186

18,66%

7,28%

7923

UÇAKLAR VE DİĞER HAVA TAŞITLARI-2000<BOŞ AĞIRLIĞI=

27.272.703

80.679.328

195,82%

0,93%

67

DEMİR VE ÇELİK

627.370.847

596.930.414

-4,85%

6,89%

6730

DEMİR,ÇELİK YASSI HADDE MAMULLERİ

135.533.457

229.734.159

69,50%

2,65%

6754

DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLERDEN SICAK HADDELENMİŞ YASSI MAMULLER

174.554.385

123.893.069

-29,02%

1,43%

  

74

DEĞİŞİK SANAYİ KOLLARINDA KULLANILAN MAKİNA VE CİHAZLAR

639.392.081

550.682.049

-13,87%

6,36%

7436

SIVI VE GAZ FİLTRE CİHAZLARI

98.729.003

88.876.387

-9,98%

1,03%

7422

İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLAR İÇİN YAKIT,YAĞ,SOĞUTMA POMPALARI

68.997.276

43.888.365

-36,39%

0,51%

77

ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR

562.235.843

506.613.583

-9,89%

5,85%

7725

ELEKTRİK DEVRESİ TEÇHİZATI-GERİLİMİ <=1000 VOLT DEVRELER İÇİN

121.207.722

103.485.148

-14,62%

1,19%

7783

TAŞITLARDA ATEŞLEME,HAREKET

TERTİBATI;AYDINLATMA,İŞARET CİHAZLARI

81.731.654

68.277.165

-16,46%

0,79%

71

ENERJİ ÜRETEN MAKİNA VE CİHAZLAR

570.917.052

477.602.472

-16,34%

5,51%

7132

KARA TAŞITLARI İÇİN MOTORLAR

279.006.857

206.293.453

-26,06%

2,38%

7139

KIVILCIMLA İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARIN AKSAMI,PARÇALARI

135.926.161

100.444.052

-26,10%

1,16%

57

PLASTİKLER VE MAMULLERİ

417.517.245

458.043.540

9,71%

5,29%

5731

POLİVİNİL KLORÜR

82.500.301

116.296.370

40,96%

1,34%

5751

PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ-İLK ŞEKİLLERDE

93.161.966

90.489.204

-2,87%

1,04%

54

VİTAMİNLER,HORMONLAR,ALKOLOİDLER,ANTİBİYO TİKLER,İLAÇLAR,TIBBİ EŞYA

470.809.152

375.817.637

-20,18%

4,34%

5429

TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR

256.487.107

223.533.283

-12,85%

2,58%

5422

ANTİBİYOTİKSİZ İLAÇLAR

84.630.185

73.824.258

-12,77%

0,85%

87

MESLEKİ,İLMİ CİHAZLAR,KONTROL ALET VE CİHAZLARI

323.410.040

274.646.230

-15,08%

3,17%

8746

OTOMATİK AYAR VE KONTROL ALET VE CİHAZLARI

200.120.439

164.402.282

-17,85%

1,90%

8742

RESİM,ÇİZİM MASA,MAKİNA,ALET VE MALZEMESİ

17.269.144

30.820.336

78,47%

0,36%

59

KİMYA SANAYİİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ

253.946.456

260.850.346

2,72%

3,01%

5972

ATEŞLEMEYİ ÖNLEYİCİ,OKSİDASYONU ÖNLEYİCİ,YAĞLAMA YAĞI KATKILARI

83.739.413

85.257.867

1,81%

0,98%

5914

DEZENFEKTE EDİCİ,KEMİRİCİLERİ ÖLDÜRÜCÜ,BİTKİ HASTALIĞI İLAÇLARI

57.834.783

65.759.599

13,70%

0,76%

 

İLK 10 TOPLAM

6.230.946.997

5.663.808.164

 

 

 

ÜLKE TOPLAM

9.229.557.650

8.664.843.557

-6,12%

 

 

 

K.YÜRÜRLÜKTEKİ BAŞLICA ANLAŞMA VE PROTOKOLLER

 

 

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

 

Ticaret ve Ödeme Anlaşması

31.8.1946

Türkiye ile Fransa Arasında Karma Ekonomik Komisyon Kurulmasına İlişkin Protokol 

18.02.1987

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

5.1.1989

KEK II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

20.09.1990

KEK II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

20.09.1991

KEK III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

15.1.1993

Türkiye-Fransa 2000 Anlaşması 

20.2.1998

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

15.06.2006

Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi Kuruluşu ve I. Dönem Toplantısı

25.11.2008

Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi II. Dönem Toplantısı

25-26.02.2010

Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi III. Dönem Toplantısı

20.11.2012

 

  


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr