Türkçe | English

Kurumsal

Finans Durumu

2018 yılı itibariyle Türkiye’de 2.035.876 milyon TL mevduat toplanmış olup, Adıyaman’ın toplam mevduattaki payı 2.693 milyon TL ile %0,13 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de kullandırılan nakdi kredi toplamı 2.489.671 milyon TL olup, Adıyaman’ın kredilerden aldığı pay 5.298 milyon TL ile %0,21 seviyesindedir. Toplam nakdi kredilerin, toplam mevduata oranı ise Adıyaman’da %196,75 iken Türkiye’de %122,28 olarak gerçekleşmiştir.

 

Tablo 1: Bankacılık Göstergeleri

BANKACILIK GÖSTERGELERİ

Türkiye

Adıyaman

Gaziantep

Kilis

İllere Göre Şube Sayısı (2018)

11.509

42

184

12

Şubeye Düşen Nüfus Sayısı

7.125

14.644

10.899

11.359

İllere Göre Toplam Mevduat (2018) (milyon TL)

2.035.876

2.693

22.489

982

Kişi Başı Toplam Mevduat (2018) (TL)

24.827

4.378

11.214

7.201

İllere Göre Nakdi Kredi (2018) (milyon TL)

2.489.671

5.298

61.103

1.020

Kişi Başı Nakdi Kredi (2018) (TL)

30.360

8.325

28.790

7.481

Takipteki Alacakların Nakdi Kredilere Oranı (%)

3,88

3,36

5,51

6,05

Toplam Nakdi Kredi Toplam Mevduat Oranı (%)

122,28

196,75

271,70

103,86

Kaynak:TUİK

 

2014-2019/10.ay döneminde Türkiye’de toplam 30.689 adet teşvik belgesi düzenlenmiş olup, öngörülen sabit yatırım tutarı 777.848 milyon TL, istihdam ise 1.089.390 kişidir. Adıyaman’ın teşvik belge sayısı olarak aldığı pay 335 belgeyle %1,1, 2.819 milyon TL sabit yatırım tutarı ile %0,36 ve 17.621 istihdam ile ise aldığı pay %1,62’dir. Türkiye’de 2018 yılı itibariyle vergi tahsilât/tahakkuk oranı %81,4 olarak gerçekleşirken, Adıyaman tahsilât/tahakkuk oranı %69,6 ile ortalamanın altında kalmıştır.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr