Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Eğitim

Ulusal ve uluslararası düzeyde mukayese yapılamasını sağlayan ve belli bir eğitim kademesine kayıtlı öğrencilerden, o eğitim kademesiyle ilişkili yas grubu içinde bulunanların, yine o eğitim kademesiyle ilişkili yas grubu nüfusuna oranı olarak tanımlanan net okullaşma oranı Adıyaman’da 2016-2017 eğitim dönemi okul öncesi eğitim için %71,36, ilköğretim %97,02, ortaöğretim %38,56 mesleki ve teknik ortaöğretim de ise %45,70 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman, gerçekleşen net okullaşma oranları ile 81 il arasında 57.sırada yer almaktadır.

İlin tek üniversitesi olan ve 2016 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi bünyesinde 3 enstitü, 13 fakülte, 1 konservatuar, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 13 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite’nin 2017 yılı itibariyle 32 profesör, 53 doçent, 253 yardımcı doçent, 136 öğretim görevlisi, 29 okutman, 341 araştırma görevlisi, 13 uzman olmak üzere 857 akademik personeli mevcuttur.

ADYÜ öğrenci sayısı bakımından yıllar itibariyle ciddi bir artış göstermektedir. 2017 yılında toplam öğrenci sayısı 20.682 olarak gerçekleşmiştir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr