Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demografik Göstergeler İstihdam ve İşszilik Eğitim Sağlık Spor Kültür ve Turizm Tarım ve Hayvancılık Sanayi Enerji ve Madencilik Ticaret ve Lojistik Ulaşım ve Altyapı Finans Durumu Genel Değerlendirme

Eğitim

 

2018 yılı eğitim verilerine göre; 6 yaş ve üzeri nüfus toplamı üzerinden okuryazar oranı; Türkiye’de %96,97 iken TRC1 Bölgesinde %95,91, Adıyaman’da %93,84’dir. TRC1 Bölgesi ve Adıyaman’da okuryazar oranı Türkiye ortalamasının altındadır.

Okullaşma oranı 2018 verilerine göre; okul öncesi okullaşma oranı Türkiye ortalaması %68,30 iken, Adıyaman ortalaması %83,60 olarak gerçekleşmiştir. Adıyaman okul öncesi okullaşma oranı ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2023 Eğitim Vizyonu- Erken Çocukluk Eğitimi göz önünde bulundurulduğunda ve okul öncesi eğitimin önemi giderek arttığından dolayı Adıyaman okul öncesi okullaşma kapsamında avantajlı durumdadır. Okullaşma oranı, meslek ve teknik ortaöğretimde okullaşma ve ortaokulda okullaşma oranı hariç Türkiye ortalamasının altındadır.

 

Tablo 1:Okur Yazar ve Okullaşma Oranı (2018)

Göstergeler

Türkiye

TRC1

Adıyaman

Okur Yazar Oranı (6 yaş ve üzeri)

96,97

95,91

93,84

Okul Öncesi Okullaşma (5 yaş ve üzeri)

68,30

65,09

83,60

İlköğretimde Okullaşma

96,05

96,63

95,79

İlkokulda Okullaşma Oranı

91,92

92,99

91,70

Ortaokulda Okullaşma Oranı

93,64

93,87

93,89

Ortaöğretimde Okullaşma Oranı

84,20

79,34

82,90

Genel Ortaöğretim

44,57

43,97

39,54

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

39,63

35,37

43,36

  Kaynak: TÜİK

 

Yüksek öğretim düzeyinde eğitim verileri incelendiğinde, önlisan ve lisans öğrenci sayısı Türkiye’de 7.250.129 olmakla birlikte, bu sayısının %1,03’ü TRC1 Bölgesine, %0,27’si Adıyaman’a, aittir.

 

 

Tablo 2: 15 Bitirilen Eğitim Düzeyi (2018) (%)

Eğitim Düzeyi

Türkiye

TRC1

Adıyaman

İlkokul

22,8

21,8

20,9

İlköğretim

15,5

22,6

19,5

Ortaokul veya Dengi

15,2

18,4

18,3

Lise veya Dengi

25,9

22,0

24,4

Önlisans ve Lisans

1,4

0,8

0,9

Yüksekokul veya Fakülte

17,1

13,2

14,8

Yüksek Lisans

1,7

1,1

1,0

Doktora

0,4

0,2

0,2

 Kaynak: TÜİK

 

İlin tek üniversitesi olan ve 2016 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesi bünyesinde 3 enstitü, 13 fakülte, 1 konservatuar, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 13 araştırma uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite’nin 2017 yılı itibariyle 32 profesör, 53 doçent, 253 yardımcı doçent, 136 öğretim görevlisi, 29 okutman, 341 araştırma görevlisi, 13 uzman olmak üzere 857 akademik personeli mevcuttur.

ADYÜ öğrenci sayısı bakımından yıllar itibariyle ciddi bir artış göstermektedir. 2017 yılında toplam öğrenci sayısı 20.682 olarak gerçekleşmiştir.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr