Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Demografik Durum

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırlamış olduğu 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Adıyaman’ın toplam nüfusu 624.513 kişi olup, Türkiye toplam nüfusunun ‰7,61‘ni oluşturmaktadır. Toplam nüfusun 314.998 ‘i erkek nüfusundan, 309.515’i ise kadın nüfusundan oluşmaktadır. Kilometre başına düşen insan sayısını ifade eden nüfus yoğunluğu, Türkiye ortalaması 107 iken, Adıyaman’da 82’dir. Nüfus yoğunluğu bakımından Adıyaman 81 il arasında 28.sırada yer almaktadır.Gelişmişlik düzeyi ile ters orantılı olan nüfus artış hızı, nüfusun yıl içerisinde göstermiş olduğu artışı ifade etmektedir. Adıyaman’ın nüfus artış hızı yıllar itibariyle benzerlik göstermekle birlikte 2018 yılında ise %1,53 oranında artmıştır. İlde toplam kırsal nüfus oranı %33,6, kentsel nüfus oranı ise %66,4’tür. İlçelerdeki nüfusun dağılımına bakıldığında nüfus büyüklüğü bakımından, Adıyaman Merkez ilçe toplam nüfusun %48,78’i ile birinci sırada, ikinci sırada ise %19,66 ile Kâhta ilçesi yer almaktadır. Buna karşılık Tut % 1,63, Samsat ise %1,26’lık  oranla en düşük nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlçelere bağlı köy ve beldeler göz ardı edilip sadece ilçe merkezlerindeki nüfus dağılımına bakıldığında, toplam nüfusun %48,78’ini barındıran Merkez ilçe, sadece il/ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun %60’ını barındırmaktır. İlçelerdeki nüfusun cinsiyet yönünden dağılımı ülke genelindeki düzeye benzerlik göstermektedir.Gelişmekte olan ülkelerin nüfus özelliklerini taşıyan Adıyaman’ın en belirgin özelliği genç bir nüfusa sahip olmasıdır. Tüketici konumunda yer alan 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı %29,42, aktif işgücü olarak kabul edilen 15-64 yaş aralığının oranı %63,19, bağımlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı ise %6,54’tür.


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr