Türkçe | English

Kurumsal

BREZİLYA

BREZİLYA

 

 

 

 1. GENEL BİLGİLERTABLOSU (2012)

 

RESMİADI

:BrezilyaFederal Cumhuriyeti

BAŞKENTİ

:Brasilia

RESMİDİL

:Portekizce

DİN

:Roman Katolik (% 74), Protestan(%15),diğer (% 11)

DEVLETVEHÜKÜMET BAŞKANI

:DilmaRousseff(1 Ocak 2011’denitibaren)

YÜZÖLÇÜMÜ

: 8.514.877km2

NÜFUS

: 195milyon

ETNİK YAPI (%)

:Beyaz%53,7,Melez%38,5,Siyah%6,2,diğer %1,6

PARABİRİMİ

:1ABD Doları= 2,2212  (BRL)(25Haziran2013)

KİŞİBAŞINAGSYİH

: 12.100dolar (ppp)

GSYİH(Nominal)

: 2,47trilyon dolar/6.ekonomi(2011)

 

: 2,25trilyon dolar/7.ekonomi (2012)

GSYİH BÜYÜMEHIZI

:% 0,9

İŞSİZLİK ORANI

:% 5,5

ENFLASYON ORANI

:% 5,8

İHRACAT- Dünya Sıralaması

: 243milyar dolar /25.ekonomi

İTHALAT- Dünya Sıralaması

: 223milyar dolar /22.ekonomi

Kaynak:Economic Intelligence Unit, CIA World Factbook.

IMFveDünyaBankası 2011 verilerine göre

2012 IMF tahminlerine göre

 

 

 

 1. BREZİLYA’NIN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ

 

Yıllar

GSYİH

(Nominal) (milyar$)

Kişi

Başına

Gelir($)

Büyüme

Oranı (%)

Enflasyon

Oranı

(%)

İhracat

(milyar$)

İthalat

(milyar$)

2000

601

3.480

4,5

6,0

55

56

2001

510

2.926

1,3

6,8

58

56

2002

460

2.612

1,9

8,5

60

47

2003

505

2.824

1,2

14,7

73

48

2004

603

3.325

5,7

6,6

97

63

2005

881

4.787

3,1

6,9

118

74

2006

1.088

5.830

3,9

3,1

138

91

2007

1.366

10.064

6,1

4,5

161

121

2008

1.653

10.698

5,2

5,9

198

173

2009

1.622

10.659

-0,3

4,3

153

128

2010

2.142

11.466

7,5

5,9

202

182

2011

2.473

11.905

2,7

6,5

256

226

2012

2.252

12.100

0,9

5,8

243

223

Kaynak:Economic Intelligence Unit Ülke Raporları, www.eiu.com

 

 

 

 1. BREZİLYA’NIN DIŞTİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER TABLOSU (2012)

 

İhracatında Başlıca Ülkeler

ÇHC (%17), ABD (%11,1), Arjantin(%7,4),Holla

(%6,2),Japonya(% 3,3)

(Türkiye% 0,73) 40.sırada

İthalatında Başlıca Ülkeler

ÇHC (%15,3),ABD(%14,6),Arjantin (%7,4),Almanya

(%6,4),GüneyKore (%4,1)

(Türkiye%0,45) 38.sırada

Başlıca İhraç Ürünleri

Metalcevherleri(%13,7),Mineralyakıtlar,mineralyağlar

veürünleri(%10,9);Yağlı tohumvemeyveler(%7,3); Nükleer  reaktörler,  kazanlar,  makineler,  mekanik cihazlarvebunlarınaksamveparçaları(%5,7); Etler ve sakatat(%5,6)

Başlıca İthal Ürünleri

Mineral  yakıtlar,  mineral  yağlar   ve   ürünleri   (%18);

Nükleer  reaktörler,  kazanlar,  makineler,  mekanik cihazlar   ve   bunların   aksam   ve   parçaları   (%15,5); Elektrikli   makine   ve   cihazlar,   bunların   aksam   ve parçaları (%11,4); Motorlukara taşıtları(%9,6);Organik kimyasal ürünler(%4,4)

Kaynak:EconomicIntelligenceUnit;CIAWorldFactbook,Trademap

 

 

 

 

 1. TİCARET

 

TÜRKİYE-BREZİLYA İKİLİ İLİŞKİLERİ

 

a.   İkili  Ticaret  Verileri

 

(1.000Dolar)

 

Yıl

 

İhracat

Değişim

(%)

 

İthalat

Değişim

(%)

 

Hacim

 

Denge

2000

41.679

23,8

302.505

33,7

344.184

-260.826

2001

89.818

115,5

212.121

-29,9

301.939

-122.304

2002

48.979

-45,5

236.091

11,3

285.070

-187.112

2003

50.166

2,4

401.826

70,2

451.992

-351.661

2004

69.355

38,3

566.293

40,9

635.648

-496.938

2005

103.458

49,2

798.576

41

902.034

-695.118

2006

121.882

17,8

934.782

17,1

1.056.664

-812.901

2007

229.914

88,6

1.172.669

25,4

1.402.583

-942.756

2008

318.027

38,3

1.423.868

21,4

1.741.895

-1.105.840

2009

388.244

22,1

1.105.890

-22,3

1.494.134

-717.646

2010

614.551

58,3

1.347.525

21,8

1.962.076

-732.974

2011

883.471

43,8

2.074.354

53,9

2.957.825

-1.190.883

2012

1.002.706

13,5

1.770.094

-14,7

2.772.801

-767.388

Kaynak:Ekonomi Bakanlığı verileri

 

 

 

 

 

b. İkili  Ticaret  Tabloları

 

 

İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

 

 

MADDE İSMİ

 

2011

 

2012

Değişim

(%)

Pay

(%)

67

DemirVe Çelik

227.799.450

223.898.927

-1,71

22,33

 

33

Taşkömürü KatranıVe Ham

Petrolden Ürünler

 

1.859.703

 

175.231.900

 

9.322,57

 

17,47

65

Tekstil ElyafıVe Mamulleri

87.022.171

135.714.889

55,95

13,53

78

KaraUlaşımAraçları

208.907.261

119.448.628

-42,82

11,91

66

Metal Dışı MineralMamuller

50.125.806

44.948.513

-10,33

4,48

69

Metallerden Nihai Ürünler

30.891.702

39.874.580

29,08

3,98

5

Sebzeler,MeyvelerVe Mamulleri

39.191.253

36.679.610

-6,41

3,66

 

74

DeğişikSanayi Kollarında Kullanılan

MakineVe Cihazlar

 

15.863.872

 

25.733.335

 

62,21

 

2,57

62

Kauçuk Ve Mamulleri

23.501.470

21.248.645

-9,59

2,12

79

DiğerUlaşımAraçları

33.028.354

18.943.128

-42,65

1,89

LİSTE TOPLAM

718.191.042

841.722.155

17,20

83,94

GENEL TOPLAM

883.471.294

1.002.777.296

13,5

100

 

 

(Dolar)

 

 

 

İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011-2012)

 

(Dolar)

 

MADDE İSMİ

 

2011

 

2012

Değişim

(%)

Pay

(%)

 

28

Metal Cevherleri,Kırıntı,Döküntü,

Hurdaları

 

630.471.073

 

640.262.880

 

1,55

 

36,17

26

Tekstil Lifleri

146.844.771

169.480.104

15,41

9,57

12

TütünVeMamulleri

94.076.060

119.308.997

26,82

6,74

67

DemirVe Çelik

64.742.314

81.718.827

26,22

4,62

 

7

Kahve,Çay,Baharat,KakaoVe

Hülasaları

 

64.859.784

 

75.615.101

 

16,58

 

4,27

57

Plastikler Ve Mamulleri

60.544.012

75.553.391

24,79

4,27

25

Odun Hamuru Ve Kağıt Döküntüleri

71.589.484

70.499.422

-1,52

3,98

00

CanlıHayvanlar

18.444.811

62.759.206

240,25

3,55

 

72

Belirli Sanayi Kollarında Kullanılan

Makine Ve Cihazlar

 

80.241.018

 

61.918.852

 

-22,83

 

3,50

 

74

Değişik Sanayi Kollarında Kullanılan

Makine Ve Cihazlar

 

60.609.595

 

55.923.221

 

-7,73

 

3,16

LİSTE TOPLAM

1.292.422.922

1.413.040.001

9,33

79,83

GENEL TOPLAM

2.074.353.931

1.770.094.120

-14,67

100

 

 

 

 1. ANLAŞMA VE PROTOKOLLER

 

 Türkiye ile Brezilya Arasında Mevcut Anlaşmalar

 

 

 1.  Türkiye   Cumhuriyeti   Hükümeti   ile   Brezilya   Cumhuriyeti   Hükümeti Arasında HavaUlaştırmalarına Dair Anlaşma (21Eylül1950)
 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya   Federatif   Cumhuriyeti HükümetiArasında Diplomatik, Servis ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma (10Nisan1995,Brasilia)
 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Anlaşması (10Nisan1995, Brasilia)
 4. Türkiye Cumhuriyeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması (10Nisan1995, Brasilia)
 5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti HükümetiArasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması (10Nisan1995, Brasilia)
 6. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüklerinin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma (20 Ağustos2001, Ankara)
 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşma 1 (14Ağustos 2003, Brasilia)
 8. Türkiye-BrezilyaTicari,EkonomikveSınaiİşbirliğiKarmaKomisyonu Birinci Dönem Toplantısı Protokolü(7Ekim 2004, Brasilia)
 9. TeknolojiveSanayiİşbirliğiMutabakatMuhtırası (18.05.2005)
 10. Türkiye  Cumhuriyeti  Dışişleri  Bakanlığı  Eğitim  Merkezi  ile  Brezilya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası(19Ocak 2006, Brasilia)
 11. HavaTaşımacılığına İlişkin Mutabakat Muhtırası (11Mayıs2006)
 12. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federal Cumhuriyet iHükümeti Arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu Kurulmasına İlişkin Mutabakat  Muhtırası (19Ocak 2006)
 13. Türkiye-BrezilyaTicaretAnlaşması (NotaTeatisi Suretiyle)
 14. Türkiye-BrezilyaDostluk Anlaşması
 15. Türkiye-Brezilya  arasında  Siyasi  İstişare  Mekanizması  Kurulmasına ilişkinMutabakatZaptı
 16. Türkiye-BrezilyaTicari,EkonomikveSınaiİşbirliğiKarmaKomisyonu İkinci Dönem Toplantısı Protokolü (4Ocak 2010, Anlara)
 17. Türkiye-Brezilya  Stratejik  Ortaklık  için  Eylem  Planı  (27  Mayıs  2010, Brasilia)
 18. Türkiye-BrezilyaTarımAlanındaİşbirliğiMutabakatMuhtırası(27Mayıs 2010, Brasilia)
 19. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Dış İlişkiler Bakanlığı Arasında Memur Değişimine İlişkin Anlaşma (27 Mayıs2010, Brasilia)
 20. Türkiye   Cumhuriyeti   Hükümeti   ile   Brezilya   Federatif   Cumhuriyeti Hükümeti  Gümrük  Konularında  Karşılıklı  İdari Yardım  Anlaşması  (27 Mayıs2010, Brasilia)
 21. Türk Startları Enstitüsü (TSE) ile Brezilya Teknik  Normlar  Birliği (ABNT) arasında Mutabakat Zaptı (27Mayıs2010, Brasilia)
 22. PETROBRAS ile TPAO Arasında İşbirliğ iAnlaşması (27 Mayıs 2010, Brasilia) TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Brezilya Ulusal Metroloji, Stardizasyonve Endüstriyel Kalite Enstitüsü (INMETRO) arasında Mutabakat Zaptı(16Haziran2010)
 23. 1“DecreeNo.6411,OF 24MARCH 2008”noluBaşkanlıkKararnamesiyleBrezilya’daonaylanmıştır.
 24. Diplomatların  Aile  Bireylerinin  Kazanç  Getirici  İşlerde  Çalışmasına YönelikİkiliİstihdamDüzenlemesineİlişkin Anlaşma(İkiliİstihdam Anlaşması), (21Ekim 2010, Ankara)
 25. Türkiye   Cumhuriyeti   Hükümeti   ile   Brezilya   Federatif   Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (16Aralık 2010, Foz doIguaçu)
 26. Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile Brezilya Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü (INPI) arasında İşbirliği Mutabakat Muhtırası  (Temmuz 2011) Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (7Ekim2011, Ankara)
 27. Hükümlülerin NakliAnlaşması (7Ekim2011, Ankara)
 28. Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)  ile  Brezilya  Eğitim  Bakanlığı  Arasında Yükseköğretim  Alanında  İşbirliğine  Yönelik Mutabakat  Zaptı  (7  Ekim 2011, Ankara)
 29. Türk  Startları  Enstitüsü  (TSE)  ile  Brezilya  Teknik  Normlar  Birliği (ABNT) arasında uygunlukdeğerlendirme hizmetleri konusunda işbirliği anlaşması (5Aralık 2011)

Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr