Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Tarihçe Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

işgücü, İstihdam ve İşsizlik

İşgücü, ekonomik mal ve hizmetlerin üretimi için emek arzında bulunan çalışma çağındaki nüfus olarak ifade edilmektedir.TRC1 bölgesinin 2014-2017 yılları arasında işgücüne katılım oranı önemli bir artış göstermesine rağmen Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Bölgenin en yüksek işgücüne katılım oranı 2017 yılında %50,5 olarak gerçekleşmiştir.

TRC1 bölgesinin istihdam oranı ise 2014-2017 yılları arasında %38-39 aralığında bir seyir göstererek Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Bölgenin en yüksek istihdam oranı 2017 yılında %39,8, en düşük istihdam oranı ise 2016 yılında %38,7 olarak gerçekleşmiştir.

TRC1 bölgesinin yıllar itibariyle işsizlik durumu incelendiğinde genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir işsizlik oranına sahip olduğunu görmekteyiz. 2017 yılında işsizlik oranı %15,1 en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

 


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr