Türkçe | English

Kurumsal

ADIYAMAN

Demoğrafik Durum İşgücü, İstihdam ve İşszilik Sosyal Yaşam ve Yaşam Kalitesi Eğitim Sağlık Ekonomik Durum İhracat ve İthalat Yapısı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Doğal Kaynaklar Ulaşım ve Altyapı

Tarihçe

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve bilinen en eski yerleşim birimlerinden biri olan Adıyaman’ın tarihi M.Ö 40.000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Uzun yıllar Hitit ve Asur medeniyetlerinin hâkimiyeti altında kalan kent, M.Ö 6. yüzyıldan itibaren Persler ve Makedonların etkisi altında kalmıştır. M.Ö 69 yılında kurulan Kommagene İmparatorluğuna başkentlik yapmış, daha sonra Roma hâkimiyetine girmiştir. 670 yılında Emevi, 958 yılında ise tekrar Bizans topraklarına katılmıştır. Orta çağ boyunca birçok devletin hâkimiyeti altına giren Adıyaman, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in İran Seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.  Adıyaman, Osmanlı topraklarına katıldığı dönemin başında merkezi Samsat’ta bulunan bir sancakla Maraş Beylerbeyliğine, Tanzimat Döneminde ise bir kaza olarak Malatya sancağına bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Malatya’nın bir ilçesi olan Adıyaman 1954 yılında il statüsünü kazanmıştır


Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr