Türkçe | English

DUYURULAR

TÜM DUYURULAR

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLANI

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bununla beraber İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılı Çalışma Programı kapsamında 3 adet Sonuç Odaklı Program (SOP) belirlenmiştir. Bu programlar Bölge Planı gelişme eksenleri altına yer alan hedefler doğrultusunda belirlenen konularda somut sonuçlar elde etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan programlar "Tarımda Rekabetçilik", "İmalat Sanayinde Dönüşüm"  ve ‘Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma’’ Sonuç Odaklı Programlarıdır.

 

Bu bağlamda 2020 yılı Teknik Destek Programı kapsamındaki dönemler içerisinde alınacak başvuruların yukarıda sözü edilen Sonuç Odaklı Programlardan (SOP) Teknik Destek bileşenin olduğu  "Tarımda Rekabetçilik" ve "İmalat Sanayinde Dönüşüm" ile bütünleşik bir yaklaşım içerisinde olması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 2020 yılı Teknik Destek Programın konuları;

 

>Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması ve tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

 

>İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında İmalat sanayinin AR-GE ve inovasyon becerilerinin geliştirilmesi, İmalat sanayi işletmelerinin verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılması, İşletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, Bölge imalat sanayinde, teknolojik üstünlüğe sahip medikal ve savunma sanayi gibi yeni ve yaratıcı sektörlere yönelik teknik altyapı, kurumsal kapasite ve tecrübelerin geliştirilmesi

 

>Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

 

>Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

 

>Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanması,

 

>TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırılması

şeklindedir.

 

Bu kapsamda uzmanlık desteği sağlamak amacıyla;

 

>Eğitim verme

>Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

>Geçici uzman personel görevlendirme

>Danışmanlık sağlama

>Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma

 

hizmet türlerinde proje teklifi alınacaktır.

 

Teknik Destek Programı 01.05.2020 tarihinden itibaren başvurulara açılacaktır.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Copyright 2013 AYDO

Anasayfa   |   İletişim

Alitaşı M. Gölbaşı C. No:137 Kat:4 ADIYAMAN

Tel : +90 416 213 14 44-46 Fax : +90 416 213 14 45
E-mail : info@investinadiyaman.gov.tr